Kommentar


Om papirøvelser og papirtigre

(En Anbud365-kommentar) Useriøse aktører vil bevisst og enkelt kunne levere “korrekt” dokumentasjon i forkant av oppdraget – som i realiteten ikke stemmer. Faren er at…Ny lov vil kreve mer kompetanse

(En Anbud365-kommentar) Meningen med en handlingsplan, heter det – noe fritt gjengitt – på en av sidene i oppslagsverket anskaffelser.no, er å sikre at man…


Hvor blir alle pengene av?

(En Anbud365-kommentar) Tabloid uttrykt blafrer offentlige oppdragsgivere på Doffin med anselige seddelbunker så å si daglig. Det er fordi de har plikt til å kunngjøre…