Kommentar

Handlingsrommet er der, men …

(En Anbud365-kommentar) En fersk utredning forteller at det er rimelig godt med handlingsrom i regelverket for offentlige anskaffelser. Utredningen gjelder offentlige fartøykjøp, men Anbud365 har…Har de useriøse noe å frykte?

(En Anbud365-kommentar) Norgesmodellens tiltak mot useriøse på det offentlige innkjøpsmarkedet skal følges opp. En «beste praksis» skal komme, men blir den ikke tilpasset den operative…Fra vakker teori til nødvendig praksis

(En Anbud365-kommentar) Samtidig med at minimum 30%-vekting innføres som «skal-krav», ventes en «beste praksis»-veiledning for oppfølging av kontrakter. Regjeringen mener åpenbart alvor. Offentlig innkjøpsmakt skal…