Etisk handel: Menneskerettigheter må løftes, like sentralt som miljø og klima

Anbud365: Etisk handel Menneskerettigheter like sentralt som miljø og klimaDet må opprettes en egen tilsynsmyndighet for både veiledning og håndheving av loven, slik for eksempel Forbrukertilsynet veileder i åpenhetsloven og sanksjonerer med bøter og overtredelsesgebyr. KOFA-avgjørelser får ingen konsekvenser om offentlige innkjøpere ikke har rutiner, krav eller kriterier for å motvirke brudd på menneskerettighetene i anbudskonkurransene, eller manglende kontraktsoppfølging. Det er i dag sterkere lovregulering av bedrifter omfattet av åpenhetsloven enn offentlige oppdragsgivere, konstaterer Etisk handel Norge, her ved daglig leder Heidi Furustøl, i et høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet.

Skriv ut artikkelen

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid må få en like sentral plass som miljø og klima i offentlige anskaffelser. Menneskerettigheter må inkluderes i et skal-krav til oppdragsgivere om å ha offentlig tilgjengelige rutiner.  Det er Etisk handel Norges krav til Nærings- og fiskeridepartementet i et høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning. De finner samtidig grunn til å påpeke at utvalgets innstilling på drøye 500 sider bare har viet fem av disse til menneskerettigheter.

De få sidene, skriver Etisk handel Norge i sitt høringssvar, blir forklart av Anskaffelsesutvalget at den knappe tiden nødvendigvis måtte føre til at utvalget måtte gjøre harde prioriteringer, samt at mandatet kan tolkes til å vektlegge klima og miljø over menneskerettigheter. – Vi tror ingen vil hevde at menneskerettigheter er mindre viktig enn klima og miljø, og en styrking av menneskerettigheter i den nye anskaffelsesloven vil være vinn-vinn, også for klima og miljøet, konstaterer organisasjonen.

Premiering

Etisk handel Norge mener at anskaffelsesloven må premiere tildelingen av offentlige anskaffelser til leverandører som jobber systematisk med aktsomhetsvurderinger og dermed begrenser negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Som et minimum må lovteksten, oppfordres det i høringssvaret, endres slik at offentlige oppdragsgiveres offentlige rutiner også dekker grunnleggende menneskerettigheter og OECDs rammeverk for aktsomhetsvurderinger må tas inn som krav til arbeidsmetodikk.

Det slås fast i høringssvaret at utvalgets forslag til et skal-krav til oppdragsgivere om å stille krav eller kriterier for å motvirke at menneskerettighetsbrudd oppstå i høyrisikoanskaffelser, kan ses på som en innskjerping fra dagens § 5 om å ha egnede rutiner for ivaretakelse av menneskerettigheter i høyrisikoanskaffelser.

Må nevnes eksplisitt

Kravet er at menneskerettigheter må inkluderes i et skal-krav til oppdragsgivere om å ha offentlig tilgjengelige rutiner jf. § 2-1 1.ledd som viser til listen over samfunnshensyn i §1.1. – På listen over samfunnshensyn står anstendige arbeidsforhold og dette begrepet er nok tenkt å dekke menneskerettigheter, men menneskerettigheter må stå eksplisitt nevnt, ifølge Etisk handel Norge.

I høringssvaret rettes det også et innspill til Anskaffelsesutvalget, som nå er i gang med delutredning to om bl.a. erstatning og håndheving. Innspillet gjelder at det opprettes en egen tilsynsmyndighet for både veiledning og håndheving av loven, slik for eksempel Forbrukertilsynet veileder i åpenhetsloven og sanksjonerer med bøter og overtredelsesgebyr.

Bli den første til å kommentere på "Etisk handel: Menneskerettigheter må løftes, like sentralt som miljø og klima"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.