Forsvarsanskaffelser: Tar altfor lang tid, bruker ikke handlingsrommet

Anbud365: Forsvarsanskaffelser: Tar altfor lang tid, bruker ikke handlingsrommetAnskaffelser til Forsvaret er omstendelige prosesser, heter det i Forsvarskommisjonens rapport. På bildet: Knut Storberget, kommisjonsleder, gir kommisjonens rapport til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret).

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesprosessene i forsvarssektoren tar altfor lang tid, og handlingsrommet innenfor regelverket for offentlige anskaffelser kan utnyttes bedre. Hurtighet i anskaffelser og prioritering av materiellets operative evne og utholdenhet må tillegges betydelig vekt. Denne kritikken kommer fra Forsvarskommisjonen av 2021. I tillegg må anskaffelsesregimet gjøres mer fleksibelt for å sikre hurtig tilgang på avgjørende teknologi og økt mulighet for eksperimentering og testing i operative miljøer.

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i desember 2021 for å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Kommisjonens leder var Knut Storberget.

Materiellanskaffelser til forsvarssektoren gjøres gjennom Forsvarsmateriell (FMA). Anskaffelser til Forsvaret er omstendelige prosesser, heter det i kommisjonens rapport. Regelverket gir rom for å korte ned prosessene, men disse mulighetene blir sjelden eller aldri utnyttet. Et annet kjennetegn er forsinkede leveranser, gjerne som en konsekvens av høy teknologisk risiko i prosjektene. Ofte blir norske særløsninger valgt, noe som øker kompleksiteten og dermed sannsynligheten for forsinkelser. Små brukermiljøer øker også materiellets levetidskostnader.

Svært lang levetid

Kommisjonen fremholder at hovedmateriell til Forsvaret har vært kjøpt inn med mål om svært lang levetid. Feil som blir gjort i prosjekteringsfasen, for eksempel mangel på reservedeler, fører til redusert operativ evne når materiellet tas i bruk. Dette skyldes både lavere tilgjengelighet på selve materiellet, og at kostnadene til vedlikehold og reparasjoner blir så høye at de går ut over andre deler av Forsvarets kjernevirksomhet.

Det er risiko for interessekonflikt mellom Forsvaret som bruker, og FMA som leverandør, ifølge kommisjonen. Forsvaret vil ønske å ta i bruk nytt materiell så raskt som mulig for å løse et akutt problem, mens FMA vil utvikle materiell som fungerer i en helhet og over tid, men med større risiko for forsinkelser og budsjettoverskridelser. Siden roller, ansvar og myndighet i sektoren ikke nødvendigvis henger sammen med organiseringen, kan slike interessekonflikter forsterkes.

Sikkerhet og teknologisk utvikling

Sikkerhetssituasjonen og den teknologiske utviklingen stiller nye krav til materiellanskaffelser, blir det understreker i kommisjonens rapport. Det er bred enighet om at man nå må korte ned tiden fra et operativt behov oppstår til nytt materiell er klart til bruk. I tillegg krever teknologi kontinuerlige oppdateringer gjennom levetiden. Det pekes på at det i de senere årene er gjennomført noen vellykkede hurtiganskaffelser av nytt materiell i milliardklassen (P-8 Poseidon maritime patruljefly og C-130J Hercules transportfly). Oppgraderinger skjer i tillegg langt bedre ved anskaffelse av systemer som kjøpes inn i store kvanta enn ved innkjøp fra mindre produsenter.

Det haster med å styrke Forsvarets egenevne, konstaterer Forsvarskommisjonen av 2021. Dette får konsekvenser, ikke bare for hvilket materiell vi anskaffer, men også for hvordan vi anskaffer det. Anskaffelsesprosessene i forsvarssektoren tar altfor lang tid. Forsvarskommisjonen mener at handlingsrommet innenfor regelverket for offentlige anskaffelser kan utnyttes bedre. Hurtighet i anskaffelser og prioritering av materiellets operative evne og utholdenhet må tillegges betydelig vekt. Dette krever etter forsvarskommisjonens oppfatning en vesentlig styrking av styringen av virksomheten, både for å opprettholde fremdrift og for å minimere risiko for forsinkelser og budsjettoverskridelser.

Videre må anskaffelsesregimet gjøres mer fleksibelt for å sikre hurtig tilgang på avgjørende teknologi og økt mulighet for eksperimentering og testing i operative miljøer. Dersom økte investeringer i forsvarsevne og vilje skal gi den effekten og beskyttelsen som er nødvendig i en farligere tid, er det viktig at man skaper rom for utvikling.

Bli den første til å kommentere på "Forsvarsanskaffelser: Tar altfor lang tid, bruker ikke handlingsrommet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.