Offentlige anskaffelser: Stort og smått 13.oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 13.oktoberHålogalandsrådet mener nordnorsk næringsliv i mye større grad enn i dag bør benyttes til leveranser til Forsvaret. Næringslivet vil ikke være der i krise og krig hvis det ikke benyttes i fredstid, heter det. På bildet Kari-Anne Opsal, ordfører i Harstad kommune, som leder rådet.

Skriv ut artikkelen

Endelig er nye Doffin på plass, LO sier nei til bruk av luftambulanse-anbud og Legemiddelindustrien er skeptisk til innføring av blåresept-anbud. Anbud365 kan ønske enda en kommentator velkommen, og Stiftelsen Miljøfyrtårn savner satsing på miljø-kompetanse hos leverandørene. Og vil du se hva som ble sagt og gjort på topplederkonferansen om innovative anskaffelser, er muligheten der nå. I Sverige viser det seg at innovative anskaffelse ikke står høyt i kurs – heller ikke bruk av funksjonskrav. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Nyankommen Anbud365-kommentator

I tillegg til de 13 Anbud365-kommentatorene vi allerede har presentert, er ytterligere en på plass. Det er Tore Magler Wiggen, konsulent/kontrakter og anskaffelser i Dynabyte Consulting. Han har flere dukket opp i Anbud365s spalter allerede og, skal man dømme etter statistikken, er han vel mottatt av leserne.

Nye Doffin på plass!

I ettermiddags torsdag 12. juni kom nye Doffin på plass. De nye kunngjøringsskjemaene eForms vil fra 25. oktober 2023 være eneste lovlige form for kommunikasjon med TED. DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) lanserer en ny versjon av Doffin for å gi støtte til dette.

Video fra topplederkonferanse

For kort tid siden arrangerte Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) sin topplederkonferanse. En rekke av de som har vist seg dyktigst på innovative anskaffelser var på scenen – med over 100 toppledere i salen. Her kan du se videopptak fra konferansen.

LO-nei til luftambulanse-anbud

– Vi ønsker en robust og pålitelig luftambulanse i hele landet. Det betyr at vi ikke kan ha anbudsutsetting, sier Sissel M. Skoghaug, 1. nestleder i LO, som kommenterer en fersk rapport bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet fra Oslo Economics. Der er konklusjonen at fortsatt anbudsutsetting er den billigste måten å drive luftambulanse.

Savner satsing på leverandørene

– Det er vel og bra at regjeringen i dag foreslår en ekstra bevilgning for å øke de offentlige innkjøpernes kompetanse til å stille gode, virkningsfulle miljøkrav. Men Miljøfyrtårn savner en tilsvarende satsing for å øke leverandørenes kompetanse, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Reviderte anbuds-retningslinjer

– Kreativt Forum, ANFO Annonsørforeningen og Mediebyråforeningen har blitt enige om at vi skal se på reviderte retningslinjer for anbudskonkurranser. Dette kommer i tillegg til dette initiativet, og er et mer langsiktig arbeid, sier daglig leder i Kreativt Forum, Benedikte Løvdal i kampanje.no.

Anskaffelsesansvar for avfallsstrømmer

Det er spesielt viktig at offentlige virksomheter ansvarliggjøres og tar ansvar for sine avfallsstrømmer på en måte som ivaretar det foreslåtte formålet med produsentansvaret, for eksempel gjennom anskaffelser, heter det i rapporten «Produsentansvar for tekstiler Anbefalinger fra arbeidsgruppe til innretning av et norsk produsentansvar for tekstiler»

Anskaffelse av digitale verktøy

IKT Norge har derfor tre innspill til nasjonale myndigheter og landets nye kommunestyrer om en helhetlig, digital skolepolitikk, blant disse: Sett tydelige mål i anskaffelser. Anskaffelsen av digitale verktøy bør være langsiktige, forankres i læreplanene og kjøpes inn som et middel til å oppnå pedagogiske mål, ikke kun basert på pris.

Anbuds-bekymring

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er bekymret for at innføring av anbudsordning på deler av blåresept-ordningen vil føre til færre valgmuligheter for lege og pasient.

Dårlig anbudsnytt for pasienter

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å etablere anbud på blåresept som en permanent ordning fra 2024, på 5 % av virkestoffene i ordningen. – En dårlig nyhet for pasientene, mener Legemiddelindustrien (LMI). Det er gjennomført en anbudspilot, som nylig er evaluert. Erfaringene derfra er etter LMIs mening ikke overførbare til nye anbud.

Vy med avtale med Tradebroker

Vygruppen har behov for deltagelse i innkjøpssamarbeid/innkjøpssentral. Dette for å spare interne ressurser, samt for å oppnå konkurransedyktige kommersielle betingelser. Gruppen har som intensjon å inngå løpende avtale med stiftelsen Tradebroker, som har et avtaleverk som dekker de fleste kategorier innenfor ikke-strategiske innkjøp.

Bør benytte nordnorsk næringsliv

Nordnorsk næringsliv bør i mye større grad enn i dag benyttes til leveranser til Forsvaret. Næringslivet vil ikke være der i krise og krig hvis det ikke benyttes i fredstid. Innkjøps- og kontraktstrategier må utformes slik at det sikrer en utvikling av nordnorsk kompetanse og tjenesteproduksjon, skriver Hålogalandsrådet i en pressemelding.

Nidoblet tilbyr-antall

Dagen etter at Levanger kommune la ut en åpen anbudskonkurranse på vintervedlikehold av fortau i sentrum, hadde uvanlig mange tilbydere – hele ni – meldt seg. Da de lyste ut anbudet for vintervedlikehold i 2019 var det kun én tilbyder som var interessert i oppdraget, ifølge iLevanger.

Ikke gjort som lovet

Sømna kommune har på vegne av Helgeland Rehabilitering sendt inn begjæring om midlertidig forføyning. De mener det trengs et behandlingstilbud på Helgeland, og at anskaffelseskonkurransen ikke er gjort slik Helse Nord skrev at den skulle gjøres, skriver Brønnøysunds Avis.

Felles-europeiske anskaffelser

Regjeringen har også besluttet at Norge deltar i et nytt EU-initiativer for å tilrettelegge for at nasjonene skal gjennomføre anskaffelser i fellesskap (EDIRPA). Formålet med begge initiativene er at europeiske land skal kunne videreføre støtten til Ukraina i form av forsvarsmateriell.  Det er Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening fornøyd med.

Må stenges ute fra anbud

Rådet for den europeiske union og EU-parlamentet har nå kommet til politisk enighet om nedfasingen av stoffer som bidrar til global oppvarming og nedbrytning av ozonlaget. Virkningsfulle sanksjoner må på plass ved regelverksbrudd: Minimum av bøter, konfiskering av produkter, og midlertidig utestengelse fra offentlige anbud.

22 trinn for strategisk innkjøpsstyring

Den finske publikasjonen «Beste praksis for strategisk styring av offentlige anskaffelser: 22 trinn til suksess» åpner konkret for hva strategisk styring av anskaffelser innebærer. Det gir klare og praktiske virkemidler for å utvikle innkjøpsstyring. Mer enn 700 tiltak ble vurdert og funnet å være gode, men bare 22 beste praksis ble videreutviklet.

Få driver med innovative anskaffelser

Knapt hver femte oppdragsgiver arbeider i høy utstrekning for å fremme innovative løsninger. Det viser svarene i Nationella upphandlingsenkäten. Undersøkelsen viser også at bare hver tredje organisasjon i høy utstrekning benytter funksjonskrav. Nationella upphandlingsenkäten ble gjennomført av Upphandlingsmyndigheten i oktober 2022.

20 viktige innovasjons-verktøy

Gode verktøy kan hjelpe i innovasjonsarbeidet, bl.a. med innovative anskaffelser. CO-PI (Center for offentlig-privat innovasjon) i Danmark har samlet 20 viktige innovasjonsverktøy. Her er oversikten.

Tyr til billigere, ikke grønnere leverandører

En studie gjort av Ivalua har vist at 90% av foretakenes leveransekjeder er påvirket av inflasjon de seneste 12 månedene. Mer halvparten (57%) har arbeidet med billigere snarere enn grønnere leverandører pga stigende kostnader. 72 % av svenske foretak har gått over til eller planlegger å gå over til lokal virksomhet for å håndtere inflasjonsrisiko.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 13.oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.