Harmonisert måling av klimaeffekter trengs; nøkkel til treffsikre innkjøpskrav

Anbud365: Harmonisert måling av klimaeffekter trengs nøkkel til treffsikre innkjøpskravHalvard Ingebrigtsen, statssekretær for næringsminister Jan Christian Vestre, besøker Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) når spørsmålet om måling av klimadata står på dagsordenen i et seminar. Der kan du også delta – fysisk eller digitalt, se nederst i saken (foto: NFD/Øyvinn Myge).

Skriv ut artikkelen

For å finne ut hvilke klimatiltak som har hvilken effekt, trengs måling basert på standardiserte, felles definisjoner. I dag er det mange ulike metoder/definisjoner for måling. Det betyr mye bry for klima-ambisiøse leverandører og offentlige oppdragsgivere når man står i fare for å blande «epler og ærer» i effektmålinger. Denne svært sentrale utfordringer har det nordiske prosjektet «Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser» grepet fatt i. Om få dager tar Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) problemstillingen videre.

Det kom nylig en rapport fra et prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd, «Climate Accounting in Public Procurement – Status in the Nordic Countries». Den inneholder en oversikt over status i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Eksperter fra de samme landene er gruppen som driver prosjektet – fra Norge Martin Standley og Helene Hoggen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Et tydelig behov for nordisk harmonisering av tilgjengelig informasjon om produktrelaterte karbonfotavtrykk er avdekket. Metoder og data eksisterer i varierende grad for ulike produkter, men er ikke harmonisert. Blant tiltakene som foreslås i rapporten, er å velge ut noen aktuelle anskaffelses-kategorier og sette i gang pilotprosjekter med disse.

Harmonisering av karbonavtrykk-data

Neste fase i prosjektet er å etablere pilotprosjekter hvor oppdragsgivere og leverandører kan sette seg sammen med leverandører av datastyrings-systemer med sikte på en effektiv harmonisering av karbonavtrykk-data til bruk i anskaffelsesprosesser. På den måten kan de klimautslippene som følger av det offentliges anskaffelser, reduseres.

Det er, fremgår det av rapporten, tre utfordringer som må håndteres for å få leverandørene til å produsere de nødvendige klima-dataene – og gjøre dem tilgjengelige for offentlige oppdragsgivere. En av disse kan være å få hele det nordiske anskaffelsesmarkedet til å dra i samme retning til samme tid. Mengden av informasjon vil øke, bli mer detaljert, og det må klargjøres hvordan klimadata trygt og effektivt fra leverandører til oppdragsgivere i det offentlige. Likeledes hvordan slike data skal lagres, hvem som skal ha tilgang og hvordan data eventuelt skal flyttes.

Standardisering

Hvis klimadataene baseres seg på ulike definisjoner/metoder, er verdien begrenset – enten det er til sammenlikning eller aggregering. Samtidig vil en slik situasjon påføre leverandørene en unødvendig byrde. I dag fins mange standarder/metoder for klimamåling, heter det i rapporten, men det trengs en enhetlig standardisering. Det innebærer å etablere felles aksepterte og benyttede regler kalkulering, for på den måten å redusere unødvendig byrdefullt arbeid for så vel leverandører som oppdragsgivere. Samtidig må det defineres relevante standarder for de aller viktigste produktkategoriene.

Seminar om klimamåling

Temaet «klimaeffektmåling» står i fokus når Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) – i regi av det nordiske prosjektet – allerede torsdag denne uken følger opp den nordiske rapporten i et seminar på en snau time. Her skal klimamåling diskuteres både fra et politisk og praktisk perspektiv. Statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Nærings- og fiskeridepartementet tar for seg konklusjonene i rapporten «Climate Accounting in Public Procurement», fulgt av en panelsamtale med viktige aktører på anskaffelsesområdet. Det er mulighet for å delta – enten fysisk eller digitalt, men da må du melde deg på her.

Bli den første til å kommentere på "Harmonisert måling av klimaeffekter trengs; nøkkel til treffsikre innkjøpskrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.