Kjøpte saksbehandlingstjenester av nabokommunen, brøt anskaffelsesreglene

Anbud365: Kjøpte saksbehandlingstjenester av nabokommunen, brøt anskaffelsesregleneVaksdal kommune har ikke en skriftlig avtale knyttet til saksbehandlingstjenestene som kommunen kjøper fra Osterøy kommune, fremgår det av en revisjonsrapport. Manglende skriftliggjøring gir etter revisjonens vurdering risiko for at partene har ulike oppfatninger av hva avtalen innebærer og at forventninger og leveranser ikke blir innfridd. På bildet Atle Fasteland, kommunedirektør i Vaksdal (foto: Nese media).

Skriv ut artikkelen

Vestlands-kommunen kjøpte uten konkurranseutsetting saksbehandlingskapasitet av nabokommunen. Med mindre avtalens samlede verdi er under NOK 100 000 er dette brudd på anskaffelsesregelverket, konstaterer Deloitte i en revisjonsrapport. Kommunen prøver seg med at slike tjenester er unntatt fra anskaffelsesreglene, men det finner ikke revisjonen noe grunnlag for.

Vaksdal er en kommune i Vestland fylke med litt i underkant av 4000 innbyggere. I fjor bestilte kommunens kontrollutvalg en forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling i kommunen. I bestillingen inngikk også et par innkjøpsrelaterte spørsmål:

  • Har kommunen tilfredsstillende avtaler knyttet til innkjøp av og/ eller interkommunalt samarbeid knyttet til plan- og byggesaksbehandling?
  • Har kommunen tilfredsstillende system for å sikre god oppfølging av eksterne avtaler om innkjøp av saksbehandlingskapasitet og -kompetanse?

Unntatt fra reglene?

I rapporten fra Deloitte (se f.o.m. side 17) fremgår det at kommunen har ment at anskaffelse av slike saksbehandlingstjenester er unntatt fra anskaffelsesreglene. Sett i lys av EU-domstolen og KOFAs strenge tolkninger av vilkåret, er revisjonens syn at kjøp av slike tjenester ikke er omfattet av unntaket for offentlig myndighetsutøvelse.

Det foreligger heller ikke skriftlig avtale eller annen dokumentasjon knyttet til tjenestekjøpet som eventuelt kan begrunne hvorfor kjøpet likevel skulle ha vært omfattet av unntaket, heter det i revisjonsrapporten. At kommunen også har kjøpt slike saksbehandlingstjenester fra eksterne private selskaper under en rammeavtale (tjenester fra jurist}, tilsier at dette ikke er en type tjeneste som det er strengt nødvendig å unnta fra anskaffelsesregelverket. Hovedregelen om konkurranseutsetting gjelder m.a.o., konkluderer revisjonen.

Samarbeidsunntak?

Deloitte kan heller ikke se at tjenestekjøpet fra Osterøy kommune faller inn under samarbeidsunntaket i § 3-3 i anskaffelsesforskriften. Det er der et krav om reelt samarbeid med bidrag fra begge parter. Rene tjenestekjøp mot vederlag er ikke omfattet. Osterøy-avtalen er ikke en slik samarbeidsavtale som § 3-3 omfatter.

Revisjonen mener på bakgrunn av dette at Vaksdal kommunes kjøp av saksbehandlingstjenester fra Osterøy kommune dermed ikke er gjort i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser.

Savner skriftlig avtale

Vaksdal kommune har ikke en skriftlig avtale knyttet til saksbehandlingstjenestene som kommunen kjøper fra Osterøy kommune. Manglende skriftliggjøring gir etter revisjonens vurdering også risiko for at partene har ulike oppfatninger av hva avtalen innebærer og at forventninger og leveranser ikke blir innfridd.

Basert på det som kommer fram i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Vaksdal kommune setter i verk bl.a. dette tiltak: Sikre at eventuelle videre innkjøp av saksbehandlingstjenester blir gjort i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser og at det blir etablert en skriftlig avtale for alle slike innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Kjøpte saksbehandlingstjenester av nabokommunen, brøt anskaffelsesreglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.