Krever økt bruk av handlingsrommet for å reservere for ideelle aktører

Anbud365: Krever økt bruk av handlingsrommet for å reservere for ideelle aktørerFrivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. På bildet generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Skriv ut artikkelen

Det er viktig at det legges opp til økt bruk av handlingsrommet for å reservere anbudskonkurranser for ideelle aktører. Denne adgangen er et viktig verktøy for lokale politikere som vil styrke samarbeide med ideelle aktører, understreker Frivillighet Norge i sin høringsuttalelse til innstillingen fra Velferdstjenesteutvalget. Samtidig forventer de at regjeringen vil følge opp reservasjonsadgangen i en egen veiledning – som varslet.

Velferdstjenesteutvalget ble oppnevnt i 2018 for å kartlegge pengestrømmer i offentlige finansierte velferdstjenester. Innstillingen, «NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten» kom i desember i fjor, og den har nå vært på høring.

Frivillighet Norge sier seg i sin høringsuttalelse godt fornøyd med at utvalget skiller tydelig mellom ideelle og kommersielle aktører i velferden. De er imidlertid skuffet over at utvalgets anerkjennelse av ideelle aktørers særtrekk og merverdi ikke følges opp med flere konkrete tiltak som kan bidra til å sikre vekst og utvikling blant de ideelle aktørene. De trekker frem at utvalget slår fast at deres kartlegging kan tyde på at bruk av åpne anskaffelser i realiteten innebærer en favorisering av kommersielle framfor ideelle virksomheter, alt annet likt.

Ambisjon om ideell vekst

Frivillighet Norge mener at dette er et sterkt argument for at staten fører en offensiv politikk for å styrke de ideelle aktørene og tar i bruk et bredt spekter av virkemidler for å oppnå dette målet. – Vi er glade for at både regjeringen og Stortinget flere ganger de siste årene har gitt uttrykk for en klar ambisjon om ideell vekst, konstateres det i høringsuttalelsen.

Ideelle aktører skiller seg fra kommersielle leverandører av velferdstjenester gjennom at de leverer velferdstjenester for å realisere sine ideelle formål, ikke for å skape profitt, fremholder Frivillighet Norge, og: Hvis det ikke legges spesielt til rette for de ideelle aktørene, risikerer vi at disse merverdiene går tapt for samfunnet.

Økt bruk av handlingsrommet

Frivillighet Norge mener det er viktig at flere virkemidler tas i bruk, blant disse økt bruk av handlingsrommet for å reservere anbudskonkurranser for ideelle aktører. Denne adgangen er et viktig verktøy for lokale politikere som vil styrke samarbeide med ideelle aktører. – Vi er glade for at regjeringen legger opp dette til gjennom anskaffelsesforskriften, og forventer at regjeringen vil følge opp reservasjonsadgangen i en egen veileder som varslet, fremhever Frivillighet Norge.

De støtter forslaget om et nasjonalt register for ideelle virksomheter, basert på en tydelig definisjon. Enkel tilgang til en oversikt over hvilke leverandører som er ideelle vil gjøre det lettere å reservere anbudskonkurranser og kan også bidra til mer åpenhet, heter det.

Tilskudd og anskaffelser – mer kunnskap

Tilskudd og anskaffelse er to ulike finansieringsmodeller som begge har fordeler og ulemper. Mottakeren av et tilskudd har vesentlig større frihet til å selv utforme tiltak innenfor rammen av tilskuddets formål, sammenlignet med en leverandør som har inngått en gjensidig bebyrdende avtale med det offentlige. Som utvalget påpeker, fremhever Frivillighet Norge, kan også åpne anskaffelser innebære en favorisering av kommersielle aktører. Frivillighet Norge erfarer en trend hvor anskaffelser tas i bruk på områder hvor tilskudd tidligere har vært brukt. – Vi får også tilbakemeldinger fra medlemmer om ulik praksis i ulike kommuner når det gjelder vurderingen av skillet tilskudd/anskaffelse, heter det i høringsuttalelsen. En årsak kan være manglende kunnskap om det rettslige skillet mellom tilskudd og anskaffelser. Frivillighet Norge mener det er behov for mer kunnskap om dette skillet i forvaltningen, og at det bør utvikles bedre veiledere på området.

Bli den første til å kommentere på "Krever økt bruk av handlingsrommet for å reservere for ideelle aktører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.