KS om regjeringens lærlingforslag: Uklart, særlig byrdefullt og arbeidskrevende

Anbud365: KS om regjeringens lærlingforslag: Uklart, særlig byrdefullt og arbeidskrevendeForslaget til forskriftsendring fra regjeringen vil forhåpentligvis bidra til å rekruttere flere læreplasser, fremholder kommunenes interesseorganisasjon KS, men om forskriftsendringen vil bidra til å rekruttere flere lærebedrifter er tvilsomt. På bildet Helge Eide, fung. adm.dir. i KS (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

KS ønsker å øke antall læreplasser for å sikre ungdom og voksne en mulighet til å fullføre til fagbrev, men de støtter ikke regjeringens forslag om å innføre en plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Forslaget fremstår som uklart, særlig byrdefullt og arbeidskrevende, heter det fra KS. Det vil være særlig vanskelig å vurdere om det foreligger «særlig behov» innenfor hvert enkelt lærefag. Det kan ikke forventes at oppdragsgiver sitter med detaljkunnskap med hensyn til hvilket lærefag de ulike kontraktene omfatter.

Høringsfristen for regjeringens lærling-skjerping løp nylig ut, og, opplyser KS, deres svar er laget i samarbeid med KS Anskaffelsesforum (KSA).

Kravet om at minst 10% av de som deltar i arbeidet, skal være en lærling innenfor hvert enkelt lærefag, samt at det alltid skal være minst én lærling til stede på arbeidet, vil fort bli uforholdsmessig og konkurransebegrensende, påpeker KS. Det vil også være vanskelig å etterleve for leverandører, samt å kontrollere for oppdragsgivere.

Ressurskrevende

Innenfor en rammeavtale på eksempelvis håndverkertjenester kan oppdragsgiver ha flere samtidige avrop. Avropenes verdi varierer i størrelse og omfang. Arendal kommune har informert KS om at Arendal Eiendom KF så langt i år har 1000-1500 avrop under rammeavtalen på håndverkertjenester. Det vil være særlig ressurskrevende å kontrollere at en lærling deltar på alle disse avropene, bemerker KS.

En evaluering i en Oslo Economics-rapport viser at manglende kontroll og oppfølging er en risiko for at dagens krav om bruk av lærlinger ikke følges. Når kravet nå foreslås skjerpet ytterligere og blir enda vanskeligere å oppfylle, vil kontraktsoppfølgingen også bli vanskeligere og mer byrdefull for oppdragsgivere.

Oppdatert oversikt

KS ser i høringsuttalelsen behov for at krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter blir tydeligere og enklere å gjennomføre for leverandører og enklere for oppdragsgivere å kontrollere. For at oppdragsgiver skal unngå betydelig merarbeid, må det foreligge en felles lett tilgjengelig oppdatert oversikt, som viser hvor det er et særlig behov for lærlinger innenfor de ulike lærefagene. Denne oversikten må også gjøres godt kjent.

KS vil oppfordrer dessuten departementet til å gi utfyllende og konkret veiledning for når det skal stilles krav om lærlinger og i hvilke lærefag, også knyttet opp mot geografisk sted. Siden disse forholdene vil kunne endre seg over tid, må en slik veiledning være dynamisk, heter der. Og innkjøperne må kunne dokumentere at vilkårene er oppfylt, og har derfor behov for klar og enkelt tilgjengelig informasjon. Utdanningsdirektoratets statistikk må tilfredsstille innkjøpernes behov, samtidig som det trengs veiledning om hvordan denne statistikken skal brukes og hvilke vurderinger innkjøperne må gjøre.

Sanksjoner og læreplasser

For at forskriften skal virke etter sin hensikt, må det oppstilles egnede sanksjoner, slik at konsekvensen av overtredelse fra leverandørens side, ikke får uheldige konsekvenser for oppdragsgiver, poengterer KS.

Forslaget til forskriftsendring vil forhåpentligvis bidra til å rekruttere flere læreplasser, fremholder kommunenes interesseorganisasjon KS, men om forskriftsendringen vil bidra til å rekruttere flere lærebedrifter er tvilsomt.

Bli den første til å kommentere på "KS om regjeringens lærlingforslag: Uklart, særlig byrdefullt og arbeidskrevende"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.