Sivilombudet: Mangelfull begrunnelse for innsynsavslag i en anbudssak

Anbud365: Sivilombudet Mangelfull begrunnelse for innsynsavslag i en anbudssakSivilombudet, her ved sivilombud Hanne Harlem, kritiserer Forsvarsdepartementets innsynspraksis (foto: Mona Ødegård).

Skriv ut artikkelen

Sivilombudet kom til at Forsvarsdepartementets begrunnelse for innsynsavslag i en anbudssaker er mangelfull, og de ber departementet gjøre en ny vurdering. Dette gjelder særlig opplysninger som allerede er offentlig tilgjengelig andre steder, og opplysninger som departementet tidligere har gitt innsyn i. I tillegg dreier det seg om kategorier av opplysninger som ikke synes å være omfattet av departementets begrunnelse, som etterlater tvil om alle de sladdede opplysningene i tilbudsdokumentene er vurdert tilstrekkelig konkret.

Ombudet ber departementet om å foreta en ny vurdering av saken og sende en kopi av den nye vurderingen hit innen 1. desember 2023.

Saken gjelder innsyn i tilbudsdokumenter i en anbudskonkurranse for ekstern evaluering av Forsvarets system for varsling. Tilbudet var levert at PriceWaterHouseCoopers AS. Forsvarsdepartementet avslo innsyn i store deler av tilbudsdokumentet for det vinnende tilbudet med den begrunnelsen at de unntatte opplysningene er taushetsbelagte næringsopplysninger.

Offentlig tilgjengelig

Flere av de unntatte opplysningene i tilbudsdokumentene er offentlig tilgjengelige på internett og i PwCs endelige rapport i saken, «Det skal nytte å si ifra – Evaluering av Forsvarets system for varsling», påpeker Sivilombudet. Departementet har i svaret opplyst at selv om deler av opplysningene fremgår i den endelige rapporten, er det avgjørende at opplysningene i dette tilfellet også er inkludert i et tilbudsdokument, noe som gjør at opplysningene er sensitive overfor konkurrenter.

Ut fra begrunnelsen departementet har gitt, er det uklart for Sivilombudet hvorfor det er av konkurransemessig betydning for PwC å hemmeligholde opplysninger som allerede er offentlig tilgjengelige i rapporten. Slike opplysninger vil ikke være underlagt taushetsplikt, heter det.

Løsningsforslag

Departementet har dessuten unntatt samtlige sider i tilbudsdokumentene som omhandler PwCs løsningsforslag. Metodikken, med de ulike fasene og de detaljerte teoriene om relevante evalueringskriterier, kan kopieres av konkurrenter og benyttes i fremtidige anbudskonkurranser, påpekte departementet. Ombudet har ikke avgjørende rettslige innvendinger til departementets vurdering om at løsningsforslaget på anbudskonkurransen i utgangspunktet kan være omfattet av forvaltningsloven, heter det.

Flere av de unntatte opplysningene synes imidlertid ikke å være direkte knyttet til metodikken for løsningen på anbudet og enkelte opplysninger er allerede offentlig tilgjengelige i den endelige rapporten, fremholder Sivilombudet. Det er derfor uklart for ombudet hvordan en offentliggjøring av denne typen opplysninger vil kunne føre til et økonomisk tap eller redusert gevinst for PwC.

Først innsyn, så sladding

Departementet gav i første runde innsyn i opplysninger om tilbudt prosjektteam og anbudets totalpris. Men i oppfølgingen sladdet departementet likevel flere av opplysningene som det først hadde gitt innsyn i. Ombudet forstår det slik at departementet ikke har ment at opplysningene var taushetsbelagte i forbindelse med vurderingen departementet foretok etter ombudets første undersøkelse. Departementet har ikke begrunnet sladdingen som ble gjort i oppfølgingen, skriver ombudet. Det er på denne bakgrunn uklart for ombudet hvorfor departementet nå mener at opplysningene er omfattet av forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Det minnes i denne sammenheng om at ombudet tidligere har uttalt at anbudets totalpris, av hensyn til etterprøvbarheten, normalt ikke regnes som en forretningshemmelighet

Bli den første til å kommentere på "Sivilombudet: Mangelfull begrunnelse for innsynsavslag i en anbudssak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.