Om to år: 30 % miljømerkede innkjøp av forbruksartikler og møbler

Anbud365: Om to år 30 % miljømerkede innkjøp av forbruksartikler og møblerPandemien ble en mulighet til å tenke annerledes, med hybride arbeidsformer og økt bruk av videokonferanser. Sammenlignet med før pandemien ser vi at antall flyreiser er redusert med nærmere 40%. På andre områder ser de at en mer normalisert hverdag med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen påvirker sammenligningen av miljøindikatorer for tidligere år. Dette fremgår av miljørapporten for 2022 fra departementsfellesskapene. På bildet departementsråd Petter Skarheim, Kommunal- og distriktsdepartementet, som har signert rapporten (foto: Trond A. Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Departementene forbindes oftest som utgangspunkt for nye krav til landets mange offentlige innkjøpere. Spesielt i det siste knyttet til bærekraft. Men departementene driver også selv anskaffelser – med flere miljømål: Innen 2025 skal departementsfellesskapet bl.a. ha en samlet andel miljømerkede innkjøp på 30 % innenfor produktkategoriene forbruksartikler og møbler. De fremgår av miljørapporten deres for 2022.

Departementsfellesskapet omfatter 15 Departementer, Statsministerens kontor (SMK) og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). De har sammen etablert felles miljømål og har nå rapportert fra 2022: «Miljørapport 2022 Miljøvennlig departementsvirksomhet moderniserer og effektiviserer staten».

To anskaffelsesmål

En viktig del av departementsfellesskapets miljøpolicy er å fremme innovasjon og klimavennlige løsninger. I dette inngår sirkulærøkonomi; det handler om å redusere forbruk, og støtte opp under selskaper innen sirkulære forretningsmodeller i tråd med intensjonene i anskaffelsesregelverket, fremgår det av 2022-rapporten.

Departementene, SMK og DSS har felles miljømål, hvorav to dreier seg om anskaffelser:

  • Departementsfelleskapet skal innen 2025 ha en samlet andel miljømerkede innkjøp på 30 % innenfor produktkategoriene forbruksartikler og møbler
  • Alle rammeavtaler skal ha et uttrykt krav til miljø. I avtaler som har stor negativ miljøpåvirkning skal miljø inngå som et av tildelingskriteriene.

DSS fremforhandler rammeavtaler på vegne av departementene og SMK. I tillegg er departementsfellesskapet underlagt fellesavtaler inngått av Statens innkjøpssenter (STI).

Anskaffelsesstrategi

I 2022 ble det vedtatt en felles anskaffelsesstrategi som skal sikre at departementsfellesskapet bidrar til å redusere miljøbelastning, forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping og sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og universell utforming – i tillegg til like konkurransevilkår for næringslivet. Anskaffelsene skal også bidra til å sikre et godt omdømme og tillit til offentlig anskaffelsesvirksomhet.

Risikovurderinger av anskaffelsene gjøres, markedsdialog og deltakelse i ulike innkjøpsnettverk hører med – for å sikre at det stilles egnede krav og kriterier i tråd med utviklinger i markedet. Denne prosessen og fastsatt risikonivå legger også grunnlaget for videre kontraktsoppfølging og dialog med valgte leverandører, konstaterer departementsfellesskapet.

Risikoanskaffelser

I 2022 ble det stilt krav og kriterier i flere risikoanskaffelser som f.eks. møbler, uniformer, blomster og flytte- og monteringstjenester. I tillegg var miljø også et tildelingskriterium i disse anskaffelsene. Det ble også stilt krav om miljøvennlig transport, miljømerkede produkter, bruk av kjemikalier, type emballasje og avfallshåndtering, i tillegg til lønns- og arbeidsvilkår og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter.

Bli den første til å kommentere på "Om to år: 30 % miljømerkede innkjøp av forbruksartikler og møbler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.