Ni av ti i Anbud365-undersøkelse: Ja til miljøkrav til ytelsen, nei til 30%-vekting

Anbud365: NHO-konferanse med en serie anskaffelses-godbiterPå NHOs anskaffelseskonferanse skal leder av Anskaffelsesutvalget, professor Halvard Haukeland Fredriksen (t.h.) foredra om utvalgets to delinnstillinger. De to er grunnlaget for det videre arbeidet med å utvikle en nye anskaffelseslov som næringsminister Jan Christian Vestre har ansvaret for. Statsråden er også blant foredragsholderne på konferansen. Bildet er fra da utvalgs delinnstilling nr. 1 ble fremlagt sist høst (foto: NFD).

Skriv ut artikkelen

Når det gjelder å oppnå maks miljøgevinst, går ni av ti Anbud365-lesere for Anskaffelsesutvalgets satsing på ytelsen fremfor krav om minimum 30% vekting. I tillegg mener nær tre av fire Anbud365-lesere at 30%-kravet er mest krevende av de to mulighetene – krever mest kompetanse innen miljø, innkjøp etc. Dette fremgår av en uhøytidelig Anbud365-undersøkelse i de siste ukene før 30%-kravet trådte i kraft.

Fra og med i går skal klima og miljø vektes med minst 30 % i offentlige anskaffelser. Hvis det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, ifølge de nye forskriftene. Dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet). Formuleringene kan minne om et kompromiss mellom tre alternative forslag som i sin tid var ute på høring. Til forskriftene som nå er trådt i kraft, finnes ingen forarbeider. Regeltolkning er dermed i sin helhet overlatt til Kofa og domstolene.

Krav til ytelsen

Samtidig er den første av to delutredninger fra Anskaffelsesutvalget på høring med frist 10. februar. Et enstemmig utvalg foreslår «… at det alltid skal stilles krav til ytelsen». I tillegg bruk av standardiserte minimumskrav på prioriterte områder. Utvalget vender m.a.o. tommelen ned for regjeringens 30%-krav som inntil videre skal være gjeldende regel. Når ny anskaffelseslov kommer og hva den vil inneholde når det gjelder klima- og miljøkrav vites ikke, men næringsministerens ambisjon er å ha en ny lov på bordet ila inneværende stortingssesjon, dvs innen oktober 2025. Kort før jul kom så Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med sin veiledning til regelendringen.

Uhøytidelig undersøkelse

I de siste utgavene av vårt nyhetsbrev i 2023 gjennomførte vi en uhøytidelig spørreundersøkelse der de to alternative klima- og miljøkravene overfor var tema. 282 Anbud365-leser engasjerte seg, fordelt på drøyt 77% innkjøpere, drøyt 10% leverandører til det offentlige og ca. 12% «andre». Dette er ikke en undersøkelse som holder strengt vitenskapelige mål, mer en form for «5 på gaten». Imidlertid måler den utvilsomt en stemning i anskaffelsesmiljøet. Og må leses slik.

Når drøyt 88% svarte nei på spørsmålet om tildelingskriteriet minimum 30% miljøvekting er best å benytte for å oppnå maks miljøgevinst. Resten svarte ja, og noen «vet ikke»-mulighet åpnet vi ikke for. Med så mye omtale tok vi det for gitt at alle med tilknytning til det offentlige anskaffelsesmiljøet hadde klare oppfatninger av hva som ville komme.

Vi spurte også om Anskaffelsesutvalgets forslag – å stille krav til ytelsen man skal kjøpe – er best å benytte for å oppnå maks miljøgevinst? Ikke unaturlig enn si overraskende, speilet svarprosentene her svaret på 30%-spørsmålet: Drøyt 88% svarte ja, resten nei.

Kompetansebehov

Også behovet for kompetanse for å håndtere nye klima- og miljøkrav har vært fremme i spaltene. Anbud365 lurte derfor på hvilke av de to – forskriften eller Anskaffelsesutvalgets forslag – leserne mente var mest krevende, m.a.o ville kreve mest kompetanse – miljø, innkjøp mm. Også her et tydelig svar – Nær 73% mente 30%-kravet ville kreve mest miljø- og innkjøpskompetanse, resten mente det ville gjelde krav til ytelsen.

Bli den første til å kommentere på "Ni av ti i Anbud365-undersøkelse: Ja til miljøkrav til ytelsen, nei til 30%-vekting"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.