Pandemien truet sikkerheten for kritiske leveranser –  hva gjør vi neste gang?

Anbud365: Pandemien truet sikkerheten for kritiske leveranser - hva gjør vi neste gangNTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. Utdanninger som kan tas er Bachelor, Master 1,5 - 2 år, Master 5 – 6 år, Ph. d (doktorgrad) og årsstudier. NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. Forskning er en del av den løpende virksomheten ved åtte fakulteter og Vitenskapsmuseet, og gjennom prosjekter, program og egne sentre. På bildet: Førsteamanuensis ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, på NTNU i Trondheim, Tim Kristian Andreas Torvatn.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) Pandemien påvirket oss som storsamfunn, både som felleskap og enkeltindivider.  Usikkerheten rådet og konsekvensene var store og påvirket samfunnet bredt.  Vi opplevde alle at livskvaliteten ble påvirket og mange kjenner trolig fortsatt på ettervirkningene.   Hvordan ble dette håndtert blant offentlige etater, kan vi forberede oss til neste pandemi?  «Hva med sikkerhetsleveranser, vil vi klare å få tak i nok medisiner?», pandemien forstyrret leveransekjeden, det er det ingen tvil om forteller førsteamanuensis Tim Torvatn ved NTNU.  Dette er kritiske spørsmål som NTNU i samarbeid med Anskaffelsesakademiet, vil ha svar på gjennom sitt forskningsprosjekt.

Gjennom et pågående forskningsprosjekt som omhandler offentlige anskaffelser under koronapandemien, jobber NTNU og Anskaffelsesakademiet sammen, for å se på konsekvenser pandemien har medført og hvordan disse ble håndtert.  Det er NTNU som eier prosjektet, men finansieringen er såkornmidler fra Anskaffelsesakademiet.  I denne forbindelse har Anbud365 vært i kontakt med Torvatn som har ansvar for prosjektet.

Anbud365: Hva går dette prosjektet ut på?

Torvatn: Når pandemisituasjonen oppsto ble det forstyrrelser i leveransekjeden.  Hvordan den enkelte etat opplevde er viktig å få kunnskap om.  Det kan være alt fra personell som ikke kunne møte opp på grunn av reiserestriksjoner til at varer og tjenester ble forsinket ved kryssing av grenser.  Undersøkelsen er ment for alle offentlige ansatte i store etater, kommuner og fylkeskommuner.

Prosjektet er blitt opprettet med to formål:

  1. Å kartlegge i hvor stor grad offentlige etater og organisasjoner har opplevd forstyrrelser i sine leveransekjeder under pandemien. Hvis vi vet noe om frekvens og type av forstyrrelser kan dette brukes til å si noe om behovet for å forberede seg på slike endringer i fremtiden, både på samfunnsnivået og i den enkelte etat/organisasjon.
  • Å studere hvordan etater og organisasjoner forsøker å håndtere slike forstyrrelser. Her håper vi å lære noe om hvilke muligheter man ser, for hva man kan gjøre, og noe om effekten av det man har prøvd, og forske videre på dette. Kanskje kan vi ut fra det si noe om hvordan forstyrrelser bør/kan håndteres og spre best praksis på området.

Anbud365: Kan du gi oss noen stikkord på hva som er viktig å få avklart?

Torvatn: Vi ønsker å få med mest mulig relevant informasjon, der viktige avklaringer er:

  • Finne ut hvordan innkjøpsavdelingen jobber når det oppstår problemer?  Det var mange som fikk oppleve pandemien og vi ser det som en mulighet til å sjekke hvordan folk har reagert.  I små kommuner sitter gjerne innkjøper med flere oppgaver, mens i større kommuner er det mer spesialisering og større miljø.
  • Kartlegging av hvor forstyrret inngripen har pandemien påvirket sikkerhetsleveranser?  Får vi tak i nok medisiner?  Mange produsenter vil kunne prioritere annerledes i en ny situasjon.
  • Hvor stor impact?
  • Hvordan håndtert?
  • Hvordan skape et trygt samfunn?

Anbud365: Hva er status så langt i undersøkelsen? 

Torvatn: Vi har holdt på en stund nå og skulle gjerne hatt flere svar.  Vi har sendt ut ca. 500 forespørsler og har frem til nå fått ca. 120 svar.  Her skulle vi gjerne hatt 200 svar for å kunne analysere, svar prosent frem til nå gir ikke et godt nok tverrsnitt metodisk sett.

Anbud365: Det er viktige tema som ønskes belyst, hvordan kan de som ønsker å delta enkelt gjøre det?

Torvatn: Vi har en lenke som kan klikkes på, så kommer en direkte til spørsmålene.  Selve undersøkelsen tar 5 – 10 minutter og det enkelte bidrag er med å gi økt kunnskap for fremtidig læring.  Vi setter stor pris på alle som tar seg tid til å svare.

Lenke til spørreskjemaet: https://nettskjema.no/a/246699

Skjemaet er anonymt og kan ikke spores til den personen som har sendt det inn (ref. NTNU og anskaffelsesakademiet).

Om Anskaffelsesakademiet

Anskaffelsesakademiet formål
Anskaffelsesakademiets formål er å dekke behov for kompetente offentlige innkjøpere ved å bidra til å etablere nasjonal forskningsbasert utdanning i UH-sektoren innen offentlige anskaffelser, samt å utvikle og spre ny kunnskap innenfor fagemnet offentlige anskaffelser gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsdeling mellom forvaltning, næringsliv og akademiske institusjoner.

Anskaffelsesakademiet overordnede mål
– Utvikle ny kunnskap, herunder metoder og verktøy, innenfor fagområdet Offentlige Anskaffelser – på høyt internasjonalt nivå og ut fra behov i forvaltning og næringsliv
– Bidra til økt profesjonalisering av offentlige innkjøpere og bedre anskaffelsesprosesser i offentlig sektor gjennom spredning av resultater og organisering av en samarbeidsarena
– Utvikle seg til å bli en synlig og toneangivende, nøytral aktør på den norske arenaen innen fagemnet offentlige anskaffelser
– Bidra til koordinering og etablering av fagemner på bachelor- og masternivå ved de akademiske partnerinstitusjonene
– Bidra til å etablere en nasjonal master grad i offentlige anskaffelser
– Bidra til å opprette og vedlikeholde en fleksibel forskningsbasert nasjonal ramme-master innen offentlige anskaffelser, der studenter fritt kan ta enkeltemner ved de akademiske partnerinstitusjonene
– Styrke forskerutdanningen (doktorgradsstudier) ved de akademiske partnerinstitusjonene innen fagemnet offentlige anskaffelser
– Bidra til styrket forskningsformidling for å fremme fagområdet i samfunnsdebatten og synliggjøre samfunnsøkonomiske gevinster

Bidra til videreutvikling og koordinering innen EVU (etter- og videreutdanning) ved de deltagende akademiske partnerinstitusjonene

Partnere
Sentret består i dag av NTNU, NHH, HiMolde og UiB som akademiske partnere.  Akademiske partnere i Anskaffelsesakademiet jobber gjennom de akademiske deltagerne slik at de kan organisere og legge til rette for forskningsbaserte utdanninger innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser. Anskaffelsesakademiet kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning, som jobber innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Pandemien truet sikkerheten for kritiske leveranser –  hva gjør vi neste gang?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.