Bare 10% av offentlige byggherrer vurderer alltid LCC ved anskaffelser

Anbud365: Rådgiver-hjelp for innkjøpere når skjerpede miljøkrav kommer? Godt forslag, sier DFØSamarbeid mellom DFØ og de regionale klimarådgiverne gir økt effekt i form av flere grønne anskaffelser, sier avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Skriv ut artikkelen

En undersøkelse om bruken av livssykluskostnader (LCC) i byggebransjen viser at bare 10% vurderer LCC ved anskaffelser, mens 38% oppgir at de gjør det ofte. På den annen side: 80% mener at LCC gir et godt vurderingsgrunnlag for prosjektbeslutninger.  Undersøkelsen, gjennomført av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og LCC-forum, avdekker også at det er tre viktige barrierer som står i veien for å lykkes med LCC.

Det blir stadig vanskeligere å beregne kostnadene i byggeprosjekter. Det skyldes blant annet tilgangen på råmaterialer og energi som er mer uforutsigbar enn før. LCC, som omfatter analyser av investeringskostnader og driftskostnader, kan derfor være en viktig faktor for å kunne ta bedre valg i bygge- og anleggsprosjekter.

Må legge mer vekt på livssykluskostnader

– Resultatene viser et stort potensial for å jobbe målrettet mot offentlige byggeiere og byggherrer for å øke bruken av LCC i byggprosjekt eller i forvaltning av offentlige eiendommer, sier Marit Holter-Sørensen, avdelingsleder bærekraft og innovasjon i DFØ.

Hun sier at økte energi- og materialkostnader gjør det enda mer viktig å tenke hele livsløp for å budsjettere kostnader til drift og vedlikehold av bygg. Lengre levetid for bygningsmaterialer gir mindre utskiftninger, og mindre forbruk av råvarer og energi.

Nye krav gjør LCC enda viktigere

Noen av grunnene for å bruke LCC i bygge- og anleggsprosjekter kan være ambisjonen om Breeam-sertifisering, klimakrav fra myndighetene og miljøregelverk i lov om offentlige anskaffelser, samt prisutviklingen på energi og råvarer.

Derfor oppfattes det som overraskende at undersøkelsen viser at bare 10% alltid vurderer LCC ved anskaffelser, mens 38% oppgir at de gjør det ofte. I en tilsvarende undersøkelse i 2018 var det rundt 20% av offentlige byggherrer som oppgir at det alltid vurderes LCC ved anskaffelse av bygg, og 17% som ofte gjorde dette.

Et positivt funn i LCC-undersøkelsen er at offentlige oppdragsgivere som aldrivurderer bruk av LCC har gått ned fra ti prosent i 2018 til én prosent i 2023. Disse tallene bekrefter en moderat økende tendens til å vurdere LCC ved anskaffelser av et bygg.

Ikke gode nok nøkkeltall

– Det er også viktig å ivareta LCC for å bedre styring av eiendoms- og bygningsporteføljen i en offentlig virksomhet. Men nesten halvparten av de som svarte sier at deres organisasjon ikke har gode nok nøkkeltall eller erfaringstall for driftskostnader, sier Marit Holter-Sørensen.

Undersøkelsen viser at det fremdeles er barrierer for å lykkes med LCC. De tre viktigste er:

  • mangel på interesse eller bevissthet på beslutnings- og politisk nivå hos bestiller (54%)
  • mangel på kunnskap og informasjon om LCC metodikk og tilgjengelige verktøy (41%),
  • mangel på kompetansen i organisasjonen (39%)

Faktaboks
LCC-forum er et fagforum under Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF), og har som formål å være en faglig og nasjonal møteplass for faget LCC.
Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ), divisjon for offentlige anskaffelser, tilbyr veiledning for LCC for bygg. Mer om dette på https://anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/livssykluskostnader-bae
Kontaktpersoner:
Dominique Sellier, DFØ, dominique.sellier@dfo.no
Veronica Aamodt Miljeteig, LCC Forum, veronica.miljeteig@obf.oslo.kommune.no

Bli den første til å kommentere på "Bare 10% av offentlige byggherrer vurderer alltid LCC ved anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.