Anskaffelsesakademiet


Nobelprisen i økonomi til innkjøp

Av Malin Arve, prorektor for utdanning og forsker ved Norges handelshøyskole, og styreleder i Anskaffelsesakademiet Den dagen Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne…