Rapport: Konkurranseutsetting er ikke noe for «amatører»

Anbud365: Rapport Konkurranseutsetting er ikke noe for «amatører»Kommunedirektør Finn-Øyvind Langfjell i Horten har lagt PwC-rapporten om konkurranseutsetting frem for politikerne.

Skriv ut artikkelen

Horten kommune ville få vurdert potensial og konsekvenser av konkurranseutsetting av en rekke ytelser. Resultatet ble magert, lite utover renhold og noen tekniske tjenester. Samtidig inneholder rapporten flere sentrale, konkrete påminnelser: Det er ikke gratis å konkurranseutsette og ansatte har krav på ryddige prosesser. Så, før dere setter i gang, heter det, avklar kjørereglene for prosessen som skal lede til konkurranseutsetting. Det er snakk om risiko og kompetanse.

Kommunen ønsket utredet konsekvenser og muligheter ved å konkurranseutsette utvalgte tjenester som i dag produseres i egenregi. PwC fikk oppdraget, verd en mill, og nå foreligger rapporten.

Ekstrakostnader

Det pekes i rapporten på en del effekter ved å gjennomføre konkurranseutsetting som er av generell karakter og dermed uavhengig av hvilke tjenester det er snakk om. En gjenganger, og som det dermed er viktig at man tar hensyn til, er at introduksjon og praktisering av konkurranseutsetting vil medføre ekstrakostnader for kommunen. Dette er både engangskostnader og kostnader av mer permanent karakter.

Det må påregnes at man får anskaffelses-, kontrakts- og kontrollmessige tilleggsoppgaver som kan være ressurskrevende både i tid og i kostnader. Selv om en rekke av utfordringene knyttet til økonomi, kvalitet og beredskap kan løses via kontrakter, må det også være tilstrekkelig kompetanse, kommunikasjon og oppfølging fra kommunens side for at dette faktisk skal fungere som ønsket. Et annet sentralt punkt ved etablering og gjennomføring av konkurranseutsetting, er viktigheten av å ha åpne og ryddige prosesser overfor de berørte ansatte i kommunen.

PwCs råd

Ønsker man å gå videre med konkurranseutsetting anbefaler vi at man avklarer kjøreregler for slike prosesser inkl. å skaffe tilveie tilstrekkelig kompetanse og gjennomføre nødvendig risikoanalyser i forkant.

Så gir PwC kommunen råd i konkrete saksområder, utfra nå-situasjonen:

  • Kommunen anbefales å avvente igangsetting av en prosess for bytte av pensjonsleverandør.
  • Renholdstjenesten er mest aktuell for eventuell delvis konkurranseutsetting, selv om kommunen bør avklare hva man kan tolerere i økt anskaffelses- og gjennomføringsrisiko.
  • I likhet med renhold, anbefaler PwC kommunen å vurdere en delvis konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av vei.
  • Å konkurranseutsette hjemmebaserte tjenester anbefales ikke.
  • Potensialet for gevinst ved å konkurranseutsette et sykehjem kan være lite. Horten kommune drifter effektivt i dag, noe som også trekker ned potensial.

I tillegg anbefaler heller ikke PwC å åpne helt fritt åpne for at brukere kan velge å bo på private sykehjem i omkringliggende kommuner – så lenge Horten kommune har sykehjemskapasitet i egen kommune.

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Konkurranseutsetting er ikke noe for «amatører»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.