Skjerpede tilsynstiltak frontkolliderer med det kommunale selvstyret

Anbud365:Sverige: Alle tilbydere skal oppgis i kunngjøring om kontraktstildelingCivilminister Erik Slottner i Sverige gjør endringer i krav til innhold i kunngjøringer om tildelinger, som har en verdi over EU-tersklene.

Skriv ut artikkelen

Forslag til ytterligere tilsynstiltak mot ulovlige direkteanskaffelser frontkolliderer i Sverige med hensynet til det kommunale selvstyret. Og samtidig som at regjeringen i vårt østlige naboland mener tiltakene ikke innskrenker dette selvstyret, sier det juristtunge Lagrådet at, joda, det kan det gjøre. Og kommune-organisasjonen i Sverige har protestert kraftig mot flere av tilsynstiltakene som regjeringen har foreslått.

Lagrådet er et svensk statlig organ med oppgave å granske viktige lovforslag før de behandles av Riksdagen. Medlemmene består av dommere eller, ved behov, tidligere dommere i Högsta domstolen og Högsta förvaltningsdomstolen. Denne gangen er det regjeringens forslag til skjerping av tilsynet med offentlige anskaffelser rådet har tatt for seg.

I kraft 1. januar 2024

Forslaget er på vei til Riksdagen og siktemålet er at lovendringene skal være klare for iverksetting 1. januar 2024. I forslaget fra den svenske regjeringen inngår en dobling av avgiftstaket (fra 10 til 20 mill) til bruk ved vesentlige brudd på anskaffelsesreglene, og økte fullmakter til Konkurrensverket, som er tilsynsmyndighet. Konkurrensverket skal bl.a. få anledning til å ilegge sanksjoner ved brudd på anskaffelsesreglene og pålegge offentlige oppdragsgivere å utarbeide retningslinjer for direkteanskaffelser.

Et krafttak mot ulovlige direkteanskaffelser var civilminister Eriks Slottners karakteristikk av forslaget da det ble fremmet i mai i år. I omtalen av forslaget skriver regjeringen at det ikke innebærer noen innskrenkning av det kommunale selvstyret. Men lagrådet peker på at flere av forslagene kan påvirke kommunene, blant annet forslaget om at Konkurrensverket skal kunne gi pålegg om retningslinjer for direkteanskaffelser.

Bør vurderes

På sin videre vei i arbeidet med lovendringene bør det, mener Lagrådet, gjøres en vurdering av dette og hvordan de øvrige delene av forslaget forholder seg til det kommunale selvstyret.

Heller ikke forslaget om at Konkurrensverket skal få fullmakt til å kunne ilegge overtredelsesgebyr uten å forlegge dette for en domstol først, slipper unna Lagrådets kritiske blikk. De vil ha etablert en ordning med en formell beslutning ved ileggelse av slikt gebyr i Konkurrensverkets regi. Beslutningen skal i såfall gjelde både om det skal ilegges gebyr og i tilfelle størrelsen på dette.

Kjennskap til praksis

Lagrådet mener det er viktig for en offentlig oppdragsgiver å få beskjed, samtidig som det er av interesse å få kjennskap til hvilken praksis Konkurrensverket legger seg på. Og uansett om det skal kreves en formell beslutning eller ei, bør regjeringen i sitt forslag si noe om det.

I høringsrunden forut for regjeringens forslag gikk Sveriges Kommuner och Regioner imot å gi Konkurrensverket fullmakt til å pålegge en offentlig oppdragsgiver å utarbeide retningslinjer for direkteanskaffelser. De avviste også at Konkurrensverket skal få mandat til å ilegge overtredelsesgebyr og at taket for slike sanksjoner skulle heves.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede tilsynstiltak frontkolliderer med det kommunale selvstyret"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.