Revisjonskritikk av Oslos anskaffelses-innsats for klima og miljø

Anbud365: Oslo skal fortsatt være i front med strenge miljø- og klimakrav, men har en vei å gåFinansbyråd Hallstein Bjercke opplyser til Anbud365 at det pågår et arbeid i 2024 for å revidere gjeldende klima- og miljøkrav. Som følge av dette vil det utarbeides ny veiledning, og ytterligere kompetansehevingstiltak vil vurderes (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

Kommunerevisjonen i Oslo kritiserer kommunen for ikke å benytte sin innkjøpsmakt i stor nok grad til å bidra til at leverandørene forplikter og omstiller seg til å benytte mer klima- og miljøvennlige løsninger. Dette fremgår av en revisjonsrapport som nylig er lagt frem og som bygger på sjekk av drøyt 700 anskaffelser. Imidlertid er det i stor grad stilt klima- og miljøkrav i anskaffelser av bygge- og anlegg, men i mindre grad til bl.a. transport i anskaffelser av varer og tjenester.

Les kommentar fra finansbyråd Hallstein Bjercke til revisjonsrapporten her.

I rapporten «Grønne anskaffelser – klima- og miljøkrav» fra Kommunerevisjonen i Oslo finnes resultatene av en forvaltningsrevisjon av kommunens praksis med å stille klima- og miljøkrav i anskaffelser – 717 anskaffelser i perioden januar 2020 og ut mars 2023 er sjekket. Oslo kommune har satt et ambisiøst mål om å redusere klimagassutslippene med 95% sammenlignet med 2009-nivåer. Anskaffelser er et viktig verktøy i arbeidet mot dette målet.

Vurdere behov for tiltak

Kommunerevisjonen anbefaler byråden for finans å vurdere om det er behov for ytterligere retningslinjer, veiledning eller opplæring for å sikre at kommunens praksis med å stille klima- og miljøkrav i anskaffelser er i tråd med kommunens ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp.

Det var stilt krav om nullutslipps- eller biogasskjøretøy i flere anskaffelser der det synes som transport var en viktig del av anskaffelsen. I rundt halvparten av de undersøkte anskaffelsene var det imidlertid ikke stilt krav til drivstoffteknologi. Tilsynelatende sammenlignbare anskaffelser hadde ulike krav til drivstoffteknologi. I anskaffelsene der det var stilt krav til drivstoffteknologi, var det krav om nullutslipps- eller biogassteknologi i under halvparten. – Samlet sett synes bruken av slike krav for lav, konstaterer revisjonen. Undersøkelsen tyder derfor på et forbedringspotensial når det gjelder å stille krav til drivstoffteknologi.

Ikke benyttet eller lavere enn 30%-vekting

I mange anskaffelser var tildelingskriterier for miljø ikke benyttet eller vektet lavere enn hovedregelen om 30%. Bruk av tildelingskriterier knyttet til miljø, eller høyere vekting av slike kriterier, kunne gitt leverandørene sterkere insentiver til å benytte mer miljøvennlige løsninger i disse anskaffelsene.

Undersøkelsen viser dessuten at det i liten grad var stilt andre klima- og miljøkrav til transport, bl.a. krav som trolig i liten grad ville hatt negativ innvirkning på prisen, kvaliteten eller antallet tilbud i en anskaffelse. Dette gjaldt blant annet forbud mot tomgangskjøring og informasjon om framtidige transportkrav i senere kontrakter.

En svakhet

Undersøkelsen viser for øvrig at miljø var benyttet som tildelingskriterium i mer enn to tredeler av anskaffelsene som ikke hadde krav om nullutslipps- eller biogassteknologi. I de fleste anskaffelsene der kriteriet var benyttet, fremgår det av revisjonsrapporten, var det vektet i tråd med minstekravet om 20% vekt. I en del tilfeller var kriteriet vektet 30% eller mer, slik det anbefales. Det var imidlertid en svakhet at ikke kriteriet var vektet i tråd med kommunens anbefaling i flere anskaffelser, påpeker Kommunerevisjonen i Oslo.

Det var i stor grad stilt krav som gjaldt tropisk tømmer og returordning for emballasje. Utover det tyder undersøkelsen på at det i begrenset grad stilt krav eller benyttet tildelingskriterier som kunne bidra til redusert og bærekraftig forbruk. Her kan det imidlertid være tilfelle at det var stilt krav i enkelte anskaffelser som revisjonen ikke har fanget opp gjennom undersøkelsen.

Bli den første til å kommentere på "Revisjonskritikk av Oslos anskaffelses-innsats for klima og miljø"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.