Oslo skal fortsatt være i front med strenge miljø- og klimakrav, men har en vei å gå

Anbud365: Oslo skal fortsatt være i front med strenge miljø- og klimakrav, men har en vei å gåFinansbyråd Hallstein Bjercke opplyser til Anbud365 at det pågår et arbeid i 2024 for å revidere gjeldende klima- og miljøkrav. Som følge av dette vil det utarbeides ny veiledning, og ytterligere kompetansehevingstiltak vil vurderes (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

– Vi har fortsatt en vei å gå, slår finansbyråd Hallstein Bjercke fast overfor Anbud365 i en kommentar til en fersk rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo. Men han påpeker at kommunens klima- og miljøkrav har hatt en stor effekt, bl.a. ved at kommunen har gått fra 0 til 60 bygge- og anleggsplasser med helt eller delvis nullutslipp/biogass på fire år. Dessuten har vi hatt 100 % andel nullutslipp/biogass på samtlige samkjøpsavtaler som er inngått de siste årene, opplyser han, og fremhever at Oslo kommune skal være i front når det gjelder å stille strenge klima- og miljøkrav.

Kommunerevisjonen i Oslo reiser i en revisjonsrapport, «Grønne anskaffelser – klima- og miljøkrav», spørsmål ved om Oslo kommune i stor nok grad benytter sin innkjøpsmakt til å bidra til at leverandørene omstiller seg med tanke på å benytte klima- og miljøvennlige løsninger. I sine konklusjoner anbefaler Kommunerevisjonen dessuten byråden for finans å vurdere om det er behov for ytterligere retningslinjer, veiledning eller opplæring for å sikre at kommunens praksis med å stille klima- og miljøkrav i anskaffelser er i tråd med kommunens ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp.

Les Anbud365s omtale av rapporten fra Kommunerevisjonen i Oslo her.

Noe mer nyansert bilde

I en kommentar til Anbud3655 bemerker fagmiljøet hos finansbyråden at Kommunerevisjonens undersøkelser avdekker et mønster, der det i stor grad var stilt klima- og miljøkrav i bygge- og anleggsanskaffelser blant de undersøkte virksomhetene. I mindre grad var det stilt klima- og miljøkrav til transport i anskaffelser av varer og tjenester. Det er imidlertid viktig å understreke at bildet i realiteten er noe mer nyansert, da undersøkelsen ikke har sett på om noen av unntaksbestemmelsene i kommunens føringer har kommet til anvendelse i den enkelte anskaffelse, heter det. 

Anbud365: -Finansbyråd Hallstein Bjercke, Oslo har fremstått som en slags fyrtårn i å iverksetteklima- og miljøtiltak? Leser vi revisjonsrapporten rett, er kommunen likevel ikke det.

– Rapporten underbygger vårt inntrykk om at vi fortsatt har en vei å gå, fremhever Bjercke overfor Anbud365. Det er imidlertid viktig å påpeke at kravene har hatt en stor effekt, blant annet ved at vi har gått fra 0 til 60 bygge- og anleggsplasser med helt eller delvis nullutslipp/biogass på fire år, og at vi har hatt 100 % andel nullutslipp/biogass på samtlige samkjøpsavtaler som er inngått de siste årene.

Finansbyråden understreker at Oslo kommune skal være i front når det gjelder å stille strenge klima- og miljøkrav. Det vil likevel være nødvendig med enkelte unntak, blant annet av hensyn til markedssituasjonen eller anskaffelsens verdi.

Anbud365:Vil byråden følge opp revisjonens anbefaling i tilfelle på hvilken måte og når?

– Det vurderes fortløpende om det er behov for ytterligere retningslinjer, veiledning og opplæring, konstaterer finansbyråd Bjercke. Utviklings- og kompetanseetaten har blant annet i årets tildelingsbrev fått i oppdrag å gjennomføre kompetansehevingstiltak blant innkjøpere og ledergrupper i kommunen, særlig knyttet til ivaretakelse av klima- og miljøkrav.

Han opplyser dessuten at det pågår et arbeid i 2024 for å revidere gjeldende klima- og miljøkrav. Som følge av dette vil det utarbeides ny veiledning, og ytterligere kompetansehevingstiltak vil vurderes.

Bli den første til å kommentere på "Oslo skal fortsatt være i front med strenge miljø- og klimakrav, men har en vei å gå"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.