Skal legge til rette for at det offentlige kan kjøpe lokalt; Forsvaret er allerede i gang

Anbud365: Skal legge til rette for at det offentlige kan kjøpe lokalt Forsvaret er allerede i gangKommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har nettopp lagt frem en distriktsmelding, der det offentliges anskaffelser løftes frem som et av flere verktøy (foto: Trond A. Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Offentlige anskaffelsers betydning i distriktspolitikken løftes frem i Regjeringens nylig fremlagte distriktsmelding. Mulighetene for kommuner og fylkeskommuner til å handle fra lokale virksomheter står sentralt, og Regjeringen lover å legge bedre til rette for innkjøp fra lokale leverandører innenfor det EØS-rettslige handlingsrommet. Men først må Anskaffelsesutvalget bli ferdig. Forsvaret er imidlertid i gang, dels etter ordre, dels ved å utvikle innkjøp etter et nærhetsprinsipp.

I stortingsmeldingen «Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida» (Meld. St. 27 (2022–2023) legger regjeringen grunnlag for en ny og forsterket distriktspolitikk, heter det i omtalen på regjeringen.no. Og det offentliges anskaffelser får en viktig plass i dette arbeidet.

Regjeringen vil bl.a. se nærmere på hvordan man kan legge bedre til rette for innkjøp fra lokale leverandører. Her vises det til Anskaffelsesutvalget, som skal gå gjennom innkjøpsregelverket og bl.a. vurdere endringer som sikrer at offentlige anskaffelser har en utforming og størrelse som gjør det mulig for lokale og regionale aktører å delta i konkurransen om hele eller deler av oppdraget innenfor det EØS-rettslige handlingsrommet.

Stort potensial

Stat og kommunesektor kjøper hvert år varer og tjenester for om lag 650 mrd. kroner. Det er et stort potensial for å benytte disse kjøpene for mer målrettet å skape lokale og regionale ringvirkninger, skriver Regjeringen. Dessuten til å stimulere til innovasjon og nyskaping og klima- og miljøvennlig markeds- og næringsutvikling.

Når utvalget har levert sine forslag skal regjeringen sende disse på høring, og deretter ta standpunkt til hvilke grep som kan gjøre for å nå målet.

Etter reglene for offentlige innkjøp skal oppdragsgiveren vurdere oppdeling av kontrakter, for slik å åpne for tilbud fra mindre virksomheter, og:

Innkjøp etter nærhetsprinsippet

Forsvarssektoren jobber eksempelvis med å utvikle innkjøp etter et nærhetsprinsipp, slik at anskaffelsene i større grad blir gjorde hos regionalt og lokalt næringsliv på de stedene der Forsvaret er lokalisert, opplyses det i stortingsmeldingen. Dette kan gi større ringvirkninger i lokalsamfunnene. Forsvarssektoren er opptatt av hvordan innkjøp kan innrettes slik at de små og mellomstore virksomhetene lettere kan nå fram i innkjøpsprosessene.

Mange virksomheter i Nord-Norge har tidligere hatt utfordringer med å tilby og levere til Forsvaret, bl.a. fordi det er vanskelig å nå opp i konkurransen om oppdrag. Forsvarsdepartementet har gitt oppdrag til Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell om å styrke samarbeida med SMB-ene, melder Regjeringen.

Innovative anskaffelser

Gjennom planlegging og virkemiddelbruk har kommunene og fylkeskommunene en sentral rolle i å legge til rette for næringsutvikling. En aktiv offentlig innkjøpspolitikk kan legge til rette for å skape lokale og regionale ringvirkninger, og det vises bl.a. til Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Ved å bruke og gjøre innovative innkjøp kan kommuner i heile landet stimulere til bedre løsninger for innbyggerne, mer effektive tjenester, lavere utslipp og lokal og regional næringsutvikling.

Bli den første til å kommentere på "Skal legge til rette for at det offentlige kan kjøpe lokalt; Forsvaret er allerede i gang"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.