Skjerpede miljøkrav (II): Vil ikke gjøre unntak – vekting blir 30% eller mer

Anbud365: Skjerpede miljøkrav (II) Vil ikke gjøre unntak - vekting blir 30% eller merNittedal er en kommune i Osloregionen i Akershus fylke, som er vertskommune for NRI. NRI Innkjøpssamarbeid er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal. NRI er organisert som et administrativt verskommunesamarbeid etter kommuneloven. NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler med et årlig volum på over 350 millioner kroner og er i stadig vekst. NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå: Storkundefordeler ved å opptre som én kunde - Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler - Redusert antall leverandører og fakturamengde - Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpssamarbeidet – Gi kommunene de beste forutsetningene gjennom rammeavtaler til å bli best mulig på miljø. På bildet: Cecilie Rochstad avdelingsleder i NRI innkjøpssamarbeid.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) – Vi vil ikke gjøre unntak, vi vil heller etterstrebe å vekte alle våre anskaffelser med 30% eller mer. Det sier Cecilie Rochstad avdelingsleder i NRI innkjøpssamarbeid til Anbud365 – når vi ber om status på økte miljøkrav i offentlige anskaffelser. – Vi har gjort om på alle våre innkjøpsmaler etter den nye forskriften. Det vil også bli vurdert å sette vektingen høyere der hvor det er hensiktsmessig.

Regjeringens skjerpede krav for å ivareta klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gir økt behov for miljøkompetanse. Hvordan har en forberedt seg, hvordan velge det som gir mest effekt, hva med kontroll og oppfølging etc. Veiledningen fra DFØ kom ut like før jul og har dermed ikke gitt mye tid til forberedelser. Anbud365 har vært i kontakt med relevante aktører for å høre hvordan status er. Dagens kandidat: Cecilie Rochstad, Avdelingsleder, NRI Innkjøpssamarbeid med Nittedal kommune som vertskommune.

Cecilie Rochstad (42) er Avdelingsleder for NRI Innkjøpssamarbeid ved Nittedal kommune. Hun har god erfaring innen kontrakt og salgsledelse, innkjøp og markedsføring, med over 10 år som salg og markedssjef i flere av de større selskapene i Norge. Hun kan også vise til erfaring som leder fra flere større IT prosjekter, der hun blant annet har jobbet med RPA it (AI), hvor den første autonome roboten i Nav ble bygget.

I tillegg har hun jobbet med strategi og kommunikasjon i sosiale og digitale medier – og sittet som styremedlem i Miljøfyrtårn.

Anbud365: Hvordan har dere forberedt dere til den nye forskriften? Har dere i gang forberedelser til en anskaffelse etter de nye miljø-/klimakravene?

Rochstad: Vi er godt forberedt. I september startet vi med å gjøre om alle våre innkjøpsmaler. Vår strategi etter den nye forskriften, er å fortsette å sette strenge kvalifiseringskrav, opp mot alle våre anskaffelser. Miljøsertifiseringer sammen med andre flere miljøfaktorer spiller en viktig rolle, men dette vil etterspørres og settes inn under tildelingskravet.  

NRI tenker ikke å gjøre noen unntak, og vil etterstrebe å vekte alle våre anskaffelser med 30% tildeling på miljø.

Vi vurderer også å sette miljøvektingen høyere, der hvor det kan være hensiktsmessig i forhold til andre faktorer som kvalitet og pris. For tiden har vi fire stk anbud ferdig for evaluering, med miljøvekting av 30% eller mer.

Generelt er vår løsning på hvordan vi skal klare å løse 30% tildeling på miljø, en egen miljømal, som leverandørene må fylle ut. Vi etterspør alle sertifiseringer, info om bilpark, planer for sirkulærøkonomi, planer og gjennomføringstiltak av miljøstrategier og bærekraft, som gir poeng inn til evalueringen. Vi har blitt kontaktet av flere entreprenører, om de kan få kopi av denne miljømalen til eget bruk. De har da gjerne sett den på Doffin, Mercell eller andre plattformer, noe som vi gladelig sier ja til.

Anbud365: Hvordan er miljøkompetansen som du kan benytte deg av ved anskaffelser i din virksomhet? Er det planer om å styrke den?

Rochstad: Jeg og min avdeling melder oss på alle miljøforedrag for å få inspirasjon. Vi tar gjerne dagsturer der vi besøker en bedrift for å lære om ting som fungerer.

Mine egne erfaringer trekkes inn og deles med kollegaer. Som tidligere styremedlem i Miljøfyrtårn lærte jeg mye – og mer lærte jeg, da fikk jeg være med på opprettelse av en ny sertifisering for renhold og facility bransjen, innen miljø og hms. Jeg har hatt ansvar for sertifiseringer innen miljøfyrtårn og ISO i flere av mine jobber. Denne kunnskapen har jeg dratt med inn i opprettelsen av hvordan vi skal evaluere miljø under disse anskaffelsene. Jeg tror ikke vi har laget den ultimate løsningen, men jeg tror vi har laget ett levende produkt som løser denne utfordringen for oss i NRI.

Jeg er opptatt av miljø og mener at det bør være mulig å ha et bærekraftig samfunn med ulike transportmidler. Vi trenger å innføre ordninger og løsninger som ikke hindrer båt, eller biltrafikk inn til byene, der vi ivaretar både miljø og samfunnsmessig vekst.

Anbud365: Hvilke konsekvenser tror du ny forskrift har å si, for henholdsvis store og mindre virksomheter/oppdragsgivere?

Rochstad: Jeg tror det er en enormt viktig forskrift. Dette vil tvinge bedriftene til å bli bedre på miljø, mer effektiv drift og det vil tvinge kommunene til å handle riktig.

Mindre virksomheter kan gjerne snu seg raskere, der større har behov for mer tid, der det er flere folk som skal involveres. Det kan også være at mindre virksomheter er mer sårbare, det er en kostnad å bli sertifisert. Jeg mener at over tid vil økt fokus på miljø og bærekraft gi reduserte kostnader. Eksempelvis, mer miljøvennlige kjemikalier, som er mindre skadelige for mennesker og miljø. Vi har entreprenører som vasker grusen, it bedrifter som selger brukt utstyr, klesfabrikanter som tar imot brukte klær og bruker på nytt.

Det må selvsagt være en betalingsvillighet. Jeg har tro på at virksomheter som er opptatt av – og viser i praksis, en miljøvennlig og bærekraftig produksjon, vil tiltrekke seg den yngre generasjon. Yngre mennesker ser hva som skjer av negative endringer på klima og miljø og krever handling.

Anbud365: Hva tenker du om kontroll og oppfølging ved innføring av ny forskrift?

Rochstad: Det håper jeg styrker seg hos alle som jobber med innkjøp. Det er en ny virkelighet, det er ikke slik lenger at innkjøpsavdelingen er dem som signerer kontrakter og det er det. Denne enheten får til stadig nye regelverk å forholde seg til. En skal stå ansvarlig for lønns og arbeidsforhold, god handelsskikk og nå også fikse miljøutfordringene for verdenssamfunnet.

Det er mye ansvar å legge på de små avdelingene rundt i Norge, uten at vi skal kunne ansette flere folk med riktig kompetanse på alle disse feltene. Det må mer penger til for å styrke innkjøpsavdelingene.

Det er viktig at krav som settes kan ettergås. Regjeringen må bestemme hvem som skal følge opp – og gi dem det rette verktøyet til arbeidet.

Vår egen innkjøpsavdeling forsøker etter beste evne, der vi tar mye kontakt og følger opp våre leverandører. Tilbakemeldinger vi får er at de opplever det som forfriskende og positivt.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav (II): Vil ikke gjøre unntak – vekting blir 30% eller mer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.