Innovativt anskaffelses-grep til hjelp for unge uten arbeid eller utdanning

Anbud365: Innovativt anskaffelses-grep til hjelp for 20 000 unge uten arbeid eller utdanningEt prosjekt i regi av Bydel St. Hanshaugen og NAV St. Hanshaugen har som formål å gjøre veien fra kompetanseheving til arbeid kortere og mer målrettet for unge som står utenfor. En anskaffelse med klart innovativt preg hører med i planene. Prosjektleder er Ståle Stokke, markedskontakt NAV St. Hanshaugen (foto: Mina Taaje/NTB).

Skriv ut artikkelen

For mange unge står utenfor arbeidslivet, samtidig som samfunnet trenger arbeidskraft. Bare i Oslo er det over 20 000 unge mellom 15 og 29 år som står utenfor arbeid eller utdanning. Dette fører til at verdifull arbeidskraft går tapt, og at disse unge menneskene ikke får bidratt i samfunnet. Gjennom en anskaffelse med betydelig innovativt innslag tar nå NAV i samarbeid med en av bydelene i Oslo grep. Behovet som skal søkes dekket, er å utvikle bedre løsninger for kvalifisering og arbeidsinkludering i et by-overgripende tiltak i Oslo.

Det er et mangfold i tilbud knyttet til utdanning og kompetanseheving, men allikevel er det mange ikke fanges opp av dette og blir stående utenfor arbeidslivet, heter det i en omtale av prosjektet på innovativeanskaffelser.no.

Et bredere leverandørmarked

Med prosjektet ønsker Bydel St. Hanshaugen og NAV St. Hanshaugen å gjøre veien fra kompetanseheving til arbeid kortere og mer målrettet for unge som står utenfor. For å få til dette pekes det på at det er nødvendig å tenke nytt og i større grad koble den enkeltes kompetanseheving til direkte behov i arbeidsmarkedet innen IT.

I tillegg til hovedmålet med anskaffelsen er ønsket å teste om man, ved å ta i bruk nye finansierings- og utviklingsmodeller, vil nå ut til et bredere leverandørmarked, bl.a. sosiale entreprenører. Formålet med dette er å se på om disse kan bringe inn nye løsninger og alternativ metodikk, som kan supplere og forbedre det offentlige tjenestetilbudet.

Effektkontrakt

For å nå prosjektets mål ønsker oppdragsgiver derfor å benytte effektkontrakt for anskaffelsen. Og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) er koplet på som støtte for forberedelse og gjennomføring av anskaffelsen som utvilsomt hører inn under begrepet innovativ anskaffelse..

Anskaffelsen er en oppfølging av en gjennomført pilot, som prosjekteier nå ønsker å skalere opp. For å gjøre dette må en åpen anskaffelsesprosess gjennomføres, konstaterer LUP på sin nettside. Erfaringsinnhenting fra piloten benyttes i prosjektet og gjøres tilgjengelig for alle potensielle leverandører. Det er gjennomført en utvidet behovskartlegging og det er ønskelig å gå i dialog med markedet for å utforske nye mulige løsninger og åpne opp for nye leverandører.

Dialogkonferanse

Planen er å invitere til en dialogkonferanse tidlig i 2024 for å for å dele informasjon om prosjektet, formål, behov og fremdriftsplan og foreløpige analyser av målgruppen, utfordringer og potensiale og hvilke endringer vi ønsker å se.

NAV St. Hanshaugen ønsker dialog med leverandørmarkedet for å kartlegge om det allerede eksisterer tjenester/tiltak i markedet og hva som eventuelt kreves for å utvikle nye løsninger. En til en møter med leverandørene etter dialogkonferansen er også aktuelt, i tillegg til en ambisjon å identifisere og mobilisere sosiale investorer som ønsker å være med i prosjektet.

Bli den første til å kommentere på "Innovativt anskaffelses-grep til hjelp for unge uten arbeid eller utdanning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.