Marsjordre til helseforetakene fra Stortinget: Bruk innovative legemiddel-anskaffelser mer

Anbud365: Marsjordre til helseforetakene fra Stortinget: Bruk mer innovative legemiddel-anskaffelserMer bruk av innovative anskaffelser av legemidler og et mindretall som er bekymret for utviklingen mot gigantiske IT-prosjekter i regi av staten er noen av signalene som kommer fra Stortinget i forbindelse med utvikling av den såkalte helsenæringen (foto: Stortinget).

Skriv ut artikkelen

Stortinget presser på for mer bruk av innovative anskaffelser av legemidler til sykehusene. Det bør, heter det i en nylig fremlagt innstilling fra Stortingets næringskomite om helsenæringen, stilles krav om at de regionale helseforetakene etablerer prøveprosjekter for ulike modeller for innovative innkjøp av legemidler og annet medisinsk utstyr. Et mindretall i komiteen går hakket lengre og ber regjeringen lage retningslinjer for innovative anskaffelser i de regionale helseforetakene, og sikre at retningslinjene følges opp i praksis.

I april i år la regjeringen frem Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Hovedmålet med meldingen er å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, behandling og omsorg. Blant virkemidlene pekes det på innovative anskaffelser. I den nylig fremlagte innstillingen fra Stortingets næringskomite til meldingen vies akkurat dette betydelig oppmerksomhet.

Komiteen viser til at norske offentlige helseaktører gjør betydelige innkjøp, men aktørene blir i liten grad tatt i bruk for å fremme innovasjon. Næringsaktører opplever at anskaffelsene ofte handler om «pris per enhet» og «budsjettsiloer», som er kortsiktig og kostbart. Nye løsninger, som tidlig diagnostikk for forebygging av hjertesvikt eller hjemmedialyse, koster mer «per stykk», men kan gi bedre tjenester til brukerne, og kostnadsbesparelser i andre deler av helsebudsjettet.

Avgjørende med nye anskaffelsesmetoder

Legemiddelindustrien har vist til at sentrale deler av legemiddelpolitikken i praksis bestemmes gjennom Nye Metoder og helseforetakenes innkjøpsordninger, skriver næringskomiteen i Stortinget. Så langt ser ikke legemiddelindustrien at de vedtatte målene har ført til endret innkjøpspraksis. Legemiddelindustrien mener nye anskaffelsesmetoder er helt avgjørende for å kunne ivareta de legemiddelpolitiske målene.

Komiteen har notert seg et innspill som viser til innovative innkjøpsavtaler i en rekke land som kan sammenlignes med Norge, blant disse Nederland, Irland og Danmark. Det bør, heter det, stilles krav om at de regionale helseforetakene etablerer prøveprosjekter for ulike modeller for innovative innkjøp av legemidler og annet medisinsk utstyr.

Store IT-prosjekter bekymrer

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti – mindretallet på Stortinget – slår fast at outsourcing av helsetjenestens grunnleggende IKT-infrastruktur må ikke tillates. De er bekymret for utviklingen mot gigantiske IT-prosjekter i regi av staten, som ekskluderer både næringsaktører og innovasjon. De minner også om at det de siste årene har vært flere store mislykkede IT-prosjekter, som har ført til betydelige økonomiske tap i helsetjenesten. De mener at størrelsen på det enkelte digitaliseringsprosjektet i helsevesenet må reduseres, både i budsjettomfang og varighet, for å redusere kompleksitet og risiko.

Samtidig mener de at det bør settes tydelige krav til bl.a. Sykehusinnkjøp om å øke andel innovative innkjøp som kan gi bedre tjenester og redusere de totale helseutgiftene. De viser til at innovative anskaffelser gir det offentlige mulighet til å stille andre krav enn pris i anbudskonkurranser, slik som krav til klima- og miljøhensyn og gode lønns- og arbeidsforhold. Dette kan sikre offentlig helsevesen mer stabil tilgang til produkter og økt produksjon i Norge. Ellers kan vi bli avhengig av for eksempel legemiddelproduksjon i land med svake regelverk og dårlige arbeidsforhold, som derfor kan ta lave priser, men er sårbare for stans i produksjon og tilgang – slik vi har sett i de siste års mangel på essensielle legemidler. På denne bakgrunn fremmer de forslag om at regjeringen bør utarbeide retningslinjer for innovative anskaffelser i de regionale helseforetakene, og sikre at retningslinjene følges opp i praksis.

Bli den første til å kommentere på "Marsjordre til helseforetakene fra Stortinget: Bruk innovative legemiddel-anskaffelser mer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.