Han fikk prisen for årets beste masteroppgave i offentlige anskaffelser

Anbud365: Han fikk prisen for årets beste masteroppgave i offentlige anskaffelserPrisvinner Omid Zanbili Mokri, Høgskolen i Molde, var på reise da prisen for beste masteroppgave innenfor offentlige anskaffelser ble delt ut på Anskaffelsesakademiets F&U-dag nylig. Men han deltok vi skjerm og fikk det glade budskap digitalt formidlet. Ved siden av vinneren på skjerm: På delt annenplass Victoria Espeseth, Universitetet i Bergen og Kristoffer Aasland Bakke, Norges handelshøyskole.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesakademiets pris til beste masteroppgave innenfor offentlige anskaffelser gikk i år til Omid Zanbili Mokri fra Høgskolen i Molde med oppgaven «Økt operativ evne gjennom strategiske partnerskap i militær logistikk: En replikasjons- og forlengelse studie». Han kan dermed innkassere en premie på 30 000 kroner. Strategiske samarbeidspartnere blir mer og mer sentrale i lys av bl.a. et endret og mer komplekst trusselbilde, heter det i prisjuryens begrunnelse. Oppgaven kan også fungere som en døråpner for mer forskning på et område som trolig vil gi stor samfunnsmessig effekt.

Oppgaven kan du lese her.

I år ble det foreslått ti kandidater til beste masteroppgave innenfor offentlige anskaffelser. Det er mer enn noen gang tidligere. Av de ti hadde juryen nominert tre – i tillegg til vinneren disse to:

  • Hvilken undersøkelsesplikt har oppdragsgiver i anbudskonkurranser? Grensen mellom å kunne stole på tilbudene og måtte foreta egne undersøkelser.
    Av Victoria Espeseth, Universitetet i Bergen
  • Kor godt eigna er innovative offentlege anskaffingar for den norske kraftbransjen?
    Av Kristoffer Aasland Bakke, Norges handelshøyskole

Delt annenplass

Disse to kom på delt annenplass og honoreres med 10 000 kroner hver. Anbud365 vil gjøre enkeltvise intervjuer med de tre prisvinnerne, slik at man kan bli bedre kjent med dem og deres masteroppgaver.

Kriteriene som juryen har vurdert oppgaven utfra er at det skal være en oppgave som utfordrer status/det etablerte innen offentlige anskaffelser og som bidrar til endring i offentlig sektor. I tillegg skal oppgaven gi samfunnseffekt, vinneroppgaven rimeligvis mest.

Vinneroppgaven kombinerer en teoretisk studie og en casestudie, hvor teori og praksis veves sammen til en helhet, og er i tillegg veldig tydelige på hva som kreves for å oppnå stor samfunnseffekt, slo juryen fast i sin begrunnelse. Offentlige strategiske samarbeid med private aktører i forsvarssektoren har økt og med det har også spørsmålet om hva som skal være sektorens kjerneoppgave blitt aktualisert. Oppgaven kan være et verdifullt bidrag i den videre debatten om sektorens kjerneoppgaver.

Overføringsverdi

Oppgaven trekker også frem viktigheten av offentlig-privat (sivil-militært) samarbeid og gir en helhetlig tilnærming til integrering av sivile i forsvaret, samt involvering av strategiske partnere for å støtte og opprettholde nasjonal forsvarsindustri, heter det.

Oppgaven har også relevans og overføringsverdi til andre sektorer som helsesektoren, politiet og øvrig beredskapsindustri. Det er viktig å øke kunnskapen om forutsetninger for offentlig private avtaler og hvordan strategisk partnerskap kan styrke operativ evne og forbedre leveranser. Ikke minst gir oppgaven innsikt i hvordan organisasjoner kan oppnå størst mulig operativ effekt til lavest mulig kostnad, heter det i juryens begrunnelse, og:

– Offentlig privat samarbeid er også et område med behov for avklaringer og det eksisterer heller ikke tilstrekkelig forskning på dette feltet. Oppgaven kan derfor fungere som en døråpner for mer forskning på et område som trolig vil gi stor samfunnsmessig effekt.

Prisjuryen har vært ledet av fagdirektør Barbro Bottheim i Anskaffelsesdivisjonen i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Øvrige jurymedlemmer: Bente Hayes, adm.dir. i Sykehusinnkjøp, Marianne Breiland, næringspolitisk avdeling i LO, Anita Sundal, leder arbeidslivs- og næringspolitikk i Virke og Arnhild D. Gjønnes, advokat i næringspolitisk avdeling i NHO.

Bli den første til å kommentere på "Han fikk prisen for årets beste masteroppgave i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.