Arbeidslivskriminalitet

Dette skal DFØs anskaffelsesfolk jobbe med i 2022

Digitalisering, arbeidslivskriminalitet, oppdeling av kontrakter, grønne anskaffelser og økt gevinstrealisering er overskriftene på årets marsjordre fra regjeringen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). En…

Mer effektiv kamp mot useriøse

(En Anbud365-kommentar) Bruken av offentlige anskaffelser til å bekjempe useriøse i arbeidslivet har bred støtte. Til formålet fins et vell av såkalte «modeller» som det…