Leverandør forfalsket dokumenter, utestenges i tre år

Anbud365: Leverandør forfalsket dokumenter, utestenges i tre årByråden for finans i Bergen kommune, Eivind Nævdal-Bolstad, ser svært alvorlig på forsøk på å vinne anbud gjennom å levere forfalsket dokumentasjon (foto: Andrew Buller).

Skriv ut artikkelen

En leverandør til Bergen kommune er utestengt i tre år fra å delta i kommunens anbudskonkurranser. Vedtaket er gjort av byrådet i kommunen. Bakgrunnen er at kommunen har avslørt at leverandøren har forfalsket dokumenter i tre anbudskonkurranser. Verdien av kontraktene samlet er på 7,6 mill. Også politianmeldelse vurderes.

Av saksfremstillingen fremgår det at den aktuelle leverandøren, Bici Bygg AS, den siste tiden har levert forfalskede kredittvurderingsrapporter i flere kommunale konkurranser. Det gjelder tre konkurranser, to i regi av Etat for bygg og eiendom, og én i regi av Etat for boligforvaltning. Det vurderes som sikkert at de omtalte dokumentene er forfalsket, noe som for det ene dokumentet også er bekreftet av Creditsafe, heter det i sakens dokumenter.

En advokat kommenterer byrådets utestengelse, se nederst i saken.

Skade og uleilighet

Dokumentforfalskningen fremstår som resultat av planlegging, ifølge saksdokumentene.

Det ville vært til skade og uleilighet for Bergen kommune hvis leverandøren hadde vunnet konkurransen og deretter gått konkurs. Å stille kredittvurderingsrapporter som kvalifikasjonskrav er nettopp gjort for å sikre at leveransen blir gjennomført til avtalt tid, slås det fast.

Som grunnlag for utestengelsen henviser byrådet til anskaffelsesforskriften § 24-2 tredje ledd bokstavene g og i. Her gis oppdragsgiver rett til å avvise leverandører «som har gitt grovt uriktige eller misvisende opplysninger som kan få vesentlig innflytelse på oppdragsgiverens beslutninger om avvisning, utvelgelse eller tildeling, eller som har unnlatt å gi slike opplysninger» (g) og «når oppdragsgiveren kan dokumentere at leverandøren for øvrig har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet» (i).Den falske informasjonen omfattes særlig av alternativ (g), mens selve forfalskningen omfattes av alternativ (i), heter det.

Dokumentforfalskning er også omfattet av straffeloven § 361 (Dokumentfalsk) og 362 (Mindre dokumentfalsk).

Falske premisser

Byråden for finans ser svært alvorlig på forsøk på å vinne anbud gjennom å levere forfalsket dokumentasjon:

– Forfalskning av tilbudsdokumenter innebærer at en leverandør, på falske premisser, forsøker å vinne en kontrakt. Dette er et angrep på anskaffelsesregelverkets forutsetning om åpen og ærlig konkurranse. Forfalskningene rokker også ved den tilliten som alle parter må kunne ha til de dokumentene som ligger til grunn for valg av leverandører til det offentlige. Det fremstår som skjerpende at det dreier seg om flere tilfeller på relativt kort tid, og kontrakter med en estimert verdi på totalt 7,6 millioner kroner.

Byråden mener derfor at dokumentforfalskningene må møtes med strenge reaksjoner og vil utestenge virksomheten i 3 år fra å levere tilbud til Bergen kommune.

Byråden vil også, i samråd med aktuelle avdelinger, vurdere om de tre tilfellene av dokumentforfalskning bør politianmeldes.

Kommentar

Anbud365: Leverandør forfalsket dokumenter, utestenges i tre år
Advokat Harald Alfsen (Foto: Veronika Stuksrud).

I en kommentar til Anbud365 sier advokat Harald Alfsen i Stiegler Advokatfirma AS i Bergen at dette synes som et riktig og viktig tiltak fra Bergen kommunes sin side.

– Hjemmelen for utestengelse er lite i bruk. Men jeg har selv brukt den i en sak der vi oppdaget forfalskning av dokumenter. Som for øvrig gjaldt en kontrakt for politiet, som gjorde saken enda mer alvorlig, fremholder Alfsen.  Saken i Bergen aktualiserer temaet om at offentlige oppdragsgivere bør ha direkte tilgang til alle kvalifikasjonsopplysninger, og ikke skal være avhengig av at leverandørene sender dette inn selv.

Alfsen trekker også frem et annet spørsmål som kan vurderes – om alle offentlige oppdragsgivere skal måtte sitte med kompetanse på regnskapsanalyser. Eller om Anskaffelsesdivisjonen i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) kunne hatt en slik rolle.

Bli den første til å kommentere på "Leverandør forfalsket dokumenter, utestenges i tre år"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.