BeredskapOm innkjøp når det drar seg til

(En Anbud365-kommentar) Beredskap og kamp mot klimaendringene. Best mulig forsvar og sikkerhet. Trygghet mot overgrep fra kriminelle og/eller fremmede makter. Nei, dette handler ikke om…