Forsvars-nei til økt pålegg om å ivareta lokale og regionale leverandører

Anbud365:Forsvars-nei til økt pålegg om å ivareta lokale og regionale leverandørerOffentlige oppdragsgiveres ansvar for å ivareta forsvars- og sikkerhetsinteresser i ellers ugraderte anskaffelser bør tydeliggjøres, slår Forsvarsmateriell fast i et innspill til Anskaffelsesutvalgets delutredning nr. 2. På bildet direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell.

Skriv ut artikkelen

Endringer i anskaffelsesreglene som pålegger offentlige oppdragsgivere å i større grad ivareta lokale og regionale leverandører er ikke ønsket av Forsvarsmateriell. Dagens «del opp eller begrunn»- regel er tilstrekkelig, heter det i deres innspill til Anskaffelsesutvalget, og hensynet til små og mellomstore bedrifter er bare ett av flere hensyn oppdragsgiver må ivareta. Men regelverket bør endres for å skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser, og dagens regler om positiv kontraktsinteresse er, ifølge Forsvarsmateriell, problematiske.

Anskaffelsesutvalget, under ledelse av professor Halvard Haukeland Fredriksen, er i gang med arbeidet med sin delutredning nr. 2, som skal leveres tidlig i mai neste år. Den første delutredningen fikk næringsminister Jan Christian Vestre for få uker siden.

Åpenhet

Også til delutredning nr. 2 er det invitert til innspill, og Forsvarsmateriell er allerede på pletten. Anskaffelsesregelverket, heter det, bør endres for å skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser. Åpenhet er viktig for å sikre overholdelse av Ukrainaforskriften, motvirke arbeidslivskriminalitet m.v., såvel som for å kunne vurdere om ellers ugraderte anskaffelser har en side til nasjonale sikkerhetsinteresser.

Forsvarsmateriell foreslår at kravet til åpenhet bør gjelde overfor leverandør, underleverandør og øvrige samarbeidspartnere – uavhengig av hvordan leverandøren er organisert, og som utgangspunkt for hele forsynings- og produksjonskjeden. Det tas også til orde for at kravet bør følges opp av krav til materielt innhold, eksempelvis i form av avvisningsregler, men også som krav til offentlige kontrakters innhold.

Lokale og regionale

Imidlertid anser ikke Forsvarsmateriell at det er ønskelig med endringer som pålegger offentlige oppdragsgivere å i større grad ivareta lokale og regionale leverandører. Dette da dagens «del opp eller begrunn»- regel anses som tilstrekkelig, og hensynet til små og mellomstore bedrifter kun er et av flere hensyn oppdragsgiver må ivareta.

Anskaffelsesregelverket og særlig FOSA (Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) bør bli tydeligere på hvilke krav som gjelder for suppleringer, avklaringer, endringer og presiseringer, fremholder Forsvrsmateriell. Dette med hensyn på forhold knyttet til leverandøren, tilbud, konkurransegrunnlaget så vel som kontraktsutkastet og kontrakten.

Og Forsvarsmateriell ønsker at utvalget tydeliggjøre muligheten til å stille krav til sikkerhet og beredskap på lik linje med FOSA. Dessuten, heter det, bør oppdragsgivers ansvar for å ivareta forsvars- og sikkerhetsinteresser i ellers ugraderte anskaffelser tydeliggjøres.

Positiv kontraktsinteresse

Men erstatning for positiv kontraktsinteresse oppleves som en smule problematisk, sett med Forsvarsmateriells øyne. Dette fordi regelverkets ambisjonsnivå så vel som at det er snakk om felleskapets ressurser, tilsier at midlene ved avlysning er best brukt inn i en ny anskaffelse.

Det ligger i ambisjonsnivået at det kan foreligge grunnlag for avlysning i en del tilfeller som ikke ville gitt krav til motparten i en privatrettslig kontekst, påpeker Forsvarsmateriell. Eksempelvis kunne en privat aktør trolig bedt om ettersendelse av et dokument, fått verifisert en tilbudt egenskap på en litt annen måte enn først tiltenkt eller forhandlet bort et vesentlig avvik uten at dette kan medføre en rettslig usikkerhet om holdbarheten av prosessen. Dette særlig i større anskaffelser som går over år og har et titalls personer involvert i seg.

Mer privatrettslig grunnlag

Det er derfor ikke gitt at brudd på oppdragsgivers plikter bør kompenseres med tapt fortjeneste til enkeltaktører. Det gjelder særlig da felleskapet står igjen uten materiell og oppdragsgiver må gjennomføre anskaffelsen på nytt med den tid og de ekstra ressurser og restanser det innebærer for felleskapet. Tiden og ressursene som legges ned i anskaffelsen og brukers manglende behovsdekning, gjør i seg selv at normalt aktsomme oppdragsgivere vil tilstrebe en ryddig prosess. Erstatning for positiv kontraktsinteresse bør således være begrenset til mer privatrettslige grunnlag, og i alle fall til forhold etter kontraktsinngåelse, mener Forsvarsmateriell.

Bli den første til å kommentere på "Forsvars-nei til økt pålegg om å ivareta lokale og regionale leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.