Helseberedskap: Vil styrke forhandling og innkjøp for det offentlige

Anbud365: Reservasjonsadgang for ideelle: Håper på mindre streng lagmannsrett Tidligere helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol hadde en runde om reservasjonsadgangen for ideelle i Stortingets spørretime før hun gav seg som statsråd. (Foto: Helse – og omsorgsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen styrke arbeidet med forhandling og innkjøp av legemidler og medisinsk utstyr for det offentlige, fremgår det av den såkalte helseberedskapsmeldingen som nå er lagt fram. I dag er det nasjonale ansvaret for forhandlinger og innkjøp av legemidler og medisinsk utstyr fragmentert. Dermed utnyttes ikke forhandlingsmakten på en effektiv måte. Å samle fagmiljøer for innkjøp i den sentrale helseforvaltningen styrker spisskompetansen på et område som har store muligheter til å bidra til en mer robust helseberedskap.

Regjeringen la nylig frem «Meld. St. 5 (2023–2024) En motstandsdyktig helseberedskap — Fra pandemi til krig i Europa». Her presenteres den politiske og strategiske retningen for norsk helseberedskap. Målet er å sikre en motstandsdyktig helseberedskap som har som formål å verne liv og helse. Og innkjøp av legemidler og medisinsk utstyr for det offentlige er en del av utfordringen:

Styrke innkjøp

– For at Direktoratet for medisinske produkter skal kunne ivareta sitt ansvar innen forsyningssikkerhet vil regjeringen styrke arbeidet med forhandling og innkjøp av legemidler og medisinsk utstyr for det offentlige.

Dette direktoratet er tidligere Statens legemiddelverk.

I dag er det nasjonale ansvaret for forhandlinger og innkjøp av legemidler og medisinsk utstyr fragmentert, ved at det er flere etater i den sentrale helseforvaltningen, kommuner og helseforetak som står for innkjøp, heter det. Det innebærer at det ikke gjøres helhetlige vurderinger knyttet til bruk og potensial, og at forhandlingsmakten ikke utnyttes på en effektiv måte.

Mer robust helseberedskap

Ved å samle fagmiljøer for innkjøp i den sentrale helseforvaltningen, styrkes spisskompetansen innenfor et område som har et betydelig potensial for å bidra til en mer robust helseberedskap, fremholder regjeringen. Samling av forhandling og innkjøp vil også legge til rette for at Norge i økende grad kan utnytte mulighetene som ligger i innkjøpssamarbeid på nordisk og europeisk plan. – Dette vil bidra til å styrke forsyningssikkerheten, samtidig som det ikke bryter med ansvaret til kommuner og helseforetak, ifølge meldingen.

Norges deltakelse i det europeiske legemiddelsamarbeidet er viktig i arbeidet med å sikre tilgang til legemidler og medisinsk utstyr. Nordisk samarbeid kan aktivt understøtte det europeiske samarbeidet. Gjennom Nordisk legemiddelforum samarbeider de nordiske landene om bl.a. innkjøp for å trygge forsyningssikkerheten av utvalgte legemidler. Samarbeidet viser hvordan landene gjennom felles innkjøp kan danne et større marked for å oppnå tilgang til legemidler som de ikke får alene, heter det.

Nordisk innkjøpssamarbeid

Nordisk samarbeid om innkjøp er også fremhevet i meldingen, der regjeringen slår fast samarbeidets kjøp av utvalgte eldre antibiotika har vært en suksess, konstateres det i meldingen, og: Bruken av innkjøp som insentiv for tilgang til både nye og eldre antibiotika bør videreutvikles og utvides. Slik vil man kunne forebygge både mangel på antibiotika og antimikrobiell resistens. Nordisk samarbeid bør være en foregangsmodell for europeisk samarbeid.

The Health Emergency Preparedness and Response (HERA) er etablert for å sikre Europa tilgang til legemidler og medisinsk utstyr i en krise. HERA skal sørge for overvåkning av forsyningen og tilgangen til kriserelevante legemidler og medisinsk utstyr, forskning og utvikling, anbud, innkjøp og produksjon av legemidler og medisinsk utstyr i krise, skriver regjeringen. HERA er gitt en stor rolle innen felles forhandlinger og innkjøp for å trygge tilgangen til legemidler og medisinsk utstyr.

Greier oss ikke alene

EU har dessuten gjennom sitt styrkede helseberedskapssamarbeid tilgang til ulike finansieringsmekanismer for å kunne gjennomføre felleseuropeiske innkjøp. Målet er at Norge gjennom en fremtidig avtale skal kunne delta i alle former for felleseuropeiske innkjøp. Fordi markeder for legemidler og medisinsk utstyr har særlige egenskaper og utfordringer, klarer ikke Norge å ivareta forsyningssikkerheten gjennom bare nasjonale ordninger.

Regjeringen vil også forsterke atomberedskapen, blant annet ved anskaffelse av mer måleutstyr og beskyttelsesutstyr til innsatspersonell og innkjøp av modellerings- og analyseverktøy.

Bli den første til å kommentere på "Helseberedskap: Vil styrke forhandling og innkjøp for det offentlige"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.