Må ha mulighet til å stille krav om sikkerhet og beredskap i kontrakter

Anbud365:Må ha mulighet til å stille krav om sikkerhet og beredskap i kontrakterKonkretisering av kravene er en grunnleggende forutsetning for å sikre at beredskapsklausulene faktisk skaper bedre beredskap og ikke blir en papirøvelse der det kan være stort avvik mellom oppdragsgivers forventning og leverandørens oppfatning av kravet, skriver Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) til Anskaffelsesutvalget. På bildet Sondre Melvold Andersen, Vice President Legal ved Kongsberg Defence & Aerospace AS, som sitter i utvalget på vegne av forsvarsindustrien.

Skriv ut artikkelen

For å ha en velfungerende totalberedskap er det nødvendig med beredskapskrav også utenfor forsvarssektoren, og anskaffelsesmyndighetene må ha mulighet til å stille krav om sikkerhet og beredskap i kontrakter. Dette slår Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) fast. Likeledes må det være adgang til å stille krav om eierskap i anskaffelser der dette vurderes nødvendig, ikke minst fordi krav om lokal tilstedeværelse vil kunne være avgjørende i et sikkerhets- og beredskapsperspektiv

FSi er representert i referansegruppen til Anskaffelsesutvalget, som nå er i gang med å arbeide med sin delutredning nr. 2. Deres innspill berører i hovedsak temaet beredskapsforpliktelser i offentlige kontrakter.

Krav om eierskap

– For en del anskaffelser vil informasjon om og kontroll av eierskap være av sentral betydning. Spesielt vil dette gjelde anskaffelser som er av betydning for kritiske funksjoner, herunder anskaffelser innen forsvars- og sikkerhetsindustrien. Spesielt viktig blir dette dersom det vil være behov for informasjonsdeling med leverandøren, hvor både sikkerhetshensyn og eksportregler vil måtte hensyntas, påpeker FSi og fortsetter:

– Etter vår oppfatning må det være adgang til å stille krav om eierskap i anskaffelser der dette vurderes nødvendig. Krav om lokal tilstedeværelse vil kunne være avgjørende i et sikkerhets- og beredskapsperspektiv. Dette gjelder både for produkttilgjengelighet og for tilgjengelighet av nødvendige vedlikeholdstjenester m.m.

Totalberedskap

FSi støtter synspunktet om at anskaffelsesmyndighetene må ha kompetanse til å stille krav om sikkerhet og beredskap i kontrakter. Krav til forsyningssikkerhet og beredskap kan stilles der det har tilstrekkelig sammenheng med kontraktsgjenstanden.

For å ha en velfungerende totalberedskap, er det nødvendig med beredskapskrav også utenfor forsvarssektoren, heter det i FSi-innspillet. I stor grad vil dette være tilfelle i alle kontrakter som støtter kritisk infrastruktur eller kritiske tjenester til det norske samfunnet. – En slik bestemmelse bør utformes slik at den kan benyttes også for nye situasjoner, behov for andre krav osv. som man nødvendigvis ikke har tenkt på ved utformingen av loven. Dette kan i stor grad ivaretas med en videreføring og klargjøring av dagens prinsipp om sammenheng med kontraktsgjenstanden, mener FSi.

Kontraktsklausuler

Oppdragsgivers vurdering av behovet for slike kontraktsklausuler bør, ifølge FSi, gjenspeiles i beskrivelse av formålet med anskaffelsen. Det bør også stilles krav til at slike kontraktsklausuler er tilstrekkelig tydelige til å skape forutsigbarhet om hva som skal til for å oppfylle kontraktsbestemmelsene.

– Konkretisering av beredskapskrav er avgjørende for å sikre forutberegnelighet og transparens i anskaffelser, samtidig som dette er nødvendig for at leverandørene kan gi riktig pris på produktene eller tjenestene som skal leveres, fremholder FSi. Konkretisering av kravene er en grunnleggende forutsetning for å sikre at beredskapsklausulene faktisk skaper bedre beredskap og ikke blir en papirøvelse der det kan være stort avvik mellom oppdragsgivers forventning og leverandørens oppfatning av kravet.

Bli den første til å kommentere på "Må ha mulighet til å stille krav om sikkerhet og beredskap i kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.