• Leverandører
  •  

EU-domstolen

Anbud365: Dialog og avklaring etter tildeling

Dialog og avklaring etter tildeling

Advokat Alf Amund Gulsvik, Wikborg Rein Advokatfirma AS Frem til oppdragsgiver sender ut tildelingsbeslutningen har oppdragsgiver adgang til å gjennomføre dialog i del II og…
Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten…