Gebyr

Tid for kraftigere lut?

(En Anbud365-kommentar) Mange offentlige virksomheter er dyktige i sin jakt på useriøse, i å kunngjøre tildeling av sine kontrakter og å digitalisere anskaffelsesprosessen. Men de…