Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1.desember

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 1. desemberFagorganisasjonen Delta, her ved sin styreleder Trond Ellefsen, krever at likeverdige lønns- og arbeidsvilkår må inngå som vilkår ved konkurranseutsetting av offentlige oppgaver.

Skriv ut artikkelen

Torsdag 7. desember er det klart for et nytt, gratis Anbud365-webinar, debatt om åpne legemiddelpriser er i gang igjen, og fra Gartnerhallen reises krav om offentlig kjøp av mer norsk frukt og grønt. Ideelle er effektive leverandører, heter det, og utslippskravene fra det offentlige vil bare tilta, mener leverandør. 220 arkitekter søker om å få gjøre 22.juli – minnesmerket i det nye regjeringskvartalet og i Sverige skal tilsynet med offentlige anskaffelser bli mer effektivt fra årsskiftet. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-webinar om klima og miljø

Høstens siste Anbud365-webinar kan du se torsdag 7.desember. Tema er den nye miljøbestemmelsen i anskaffelsesregelverket (30%-regelen) og NOU-en om grønne anskaffelser. Wenche Sædal og Espen Randen, begge Advokatfirmaet Thommessen, står for det faglige innholdet i webinaret. Dette må du få med deg, meld deg på her!

Åpne legemiddel-priser (I)

– Vårt forslag er at vi etter en gitt tid, for eksempel ett til to år, og etter avtale med Sykehusinnkjøp, kan offentliggjøre den reelle omsetningsverdien på de ulike legemidlene, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen, til HealthTalk.

Åpne legemiddel-priser (II)

Adm. dir. Bente Hayes i Sykehusinnkjøp sier til healthtalk.no at det er uaktuelt å offentliggjøre rabatterte priser på nye og patenterte medisiner. Men regelverket åpner for synlige priser på medisiner med generisk konkurranse.

Kommune risikerer erstatningskrav

Advokat Svein Terje Tveit, Arntzen de Besche, advarer om at Holmestrand kommune kan bli erstatningspliktig hvis de velger å skrive kontrakt med Bane NOR om leie av rådhus. Kommunedirektør Lars Joakim Tveit vil foreløpig ikke svare på om det er aktuelt å avlyse anbudskonkurransen.

Regelverket ikke hovedproblemet?

Offentlige kantiner og institusjoner kjøper hele 80% av frukt og grønnsakene fra utlandet. Det viser tall fra Nibio. På høy tid å gjøre noe med, sier nestleder Aud Mari Folden i Gartnerhallen til Bondebladet, og: Kanskje er det ikke regelverket som er hovedproblemet, men først og fremst målsettinger og ambisjoner.

Ikke på bekostning av ansatte

Offentlige midler til kjøp av velferdstjenester fra private eller ideelle tjenestetilbydere skal brukes til å gi et kvalitativt godt tjenestetilbud, uten at det går på bekostning av de ansatte. Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår må inngå som vilkår ved konkurranseutsetting av offentlige oppgaver, krever fagorganisasjonen Delta.

Ikke mulig å utvide avtaler

Valdresklinikken får ikke drive fram til ny anbudsrunde som gjelder fra 2025, og ønsker derfor at Helse Sør-Øst RHF skal øke antall plasser. Men Helse Sør-Øst RHF har ikke mulighet til å utvide avtaler med enkeltaktører. Vi må følge anskaffelsesregelverket og praktisere likebehandling, heter det fra Helse Sør-Øst til nrk.no.

Data og underlag i orden

– Til det offentlige – og store bedriftskunder – må det allerede oppgis CO2-utslipp pr. leveranse i anbud, og gjennom avtalt kontraktsperiode. Da kreves det at man har data og underlag i orden. Og kravene vil tilta, også til lastebileierne i stadig større grad, sier bærekraftsjef Camilla Skjelsbæk Gramstad i Elkjøp til yrkesbil.no.

Ideelle er effektive

Fritt behandlingsvalg utgår, fritt sykehusvalg består, og: Noe av reduksjonen i antallet behandlingsplasser er justert ved nye anbudsrunder i regionene. De ideelle tilbyderne vurderes som effektive virksomheter og kan vise til høyere ressursutnyttelse enn helseforetakene. Beleggsprosenter på 100 % er ikke uvanlig, heter det i tidsskriftet.no.

Rehab-avtaler til 300 mill årlig

Helse Nord RHF har signert avtaler med fire rehabiliteringsinstitusjoner. Avtalene har et økonomisk omfang på om lag 300 mill årlig og varighet på fire år med mulighet for forlengelse i to + to år. Avtalene trer i kraft 1.1.2024.

Haster med anbudskonkurranse

Helgelandssykehuset (HSYK) mener det haster å få på plass ny ambulansestasjon i Mosjøen. Nå vil adm.dir. ha fortgang i planene og lyse ut anbudskonkurranse: – Problematisk å vente på et politisk vedtak, heter det, kan ikke lenger vente på Vefsn kommune, ifølge helg.no.

Fikk noe annet enn de bad om

Helse Midt har fått levert noe annet enn de i etterspurte i anbudet. For de fleste innkjøpere ville det da være naturlig å heve kjøpet og kreve erstatning. I anbudet etterspurte Helse Midt en ferdig utviklet løsning, skriver Per Morten Hoff i retten.no, men nå sier Helse Midt: «Helseplattformen er en løsning som aldri vil bli stemplet ferdig.»

220 arkitekt-søknader

Den 1. november gikk fristen ut for å søke om å lage minnesmerket for 22. juli i det nye regjeringskvartalet i Oslo. Totalt tikket det inn 220 søknader hos KORO (Kunst i offentlige rom), ifølge Aftenposten som har publisert informasjon om søkerlisten, skriver arkitektur.no.

Innkjøpsmakt må brukes mer strategisk

Sonja Horn, Entra AS, var på et møte i regi av Grønn Byggallianse opptatt av innkjøpsmakten må brukes mer strategisk fordi rett innkjøp kan akselerere farten i grønn omstilling. – Vi ser at når vi analyserer hvor vi kan ha størst mulighet til å redusere utslipp, så er det gjennom våre innkjøp. Offentlig sektor har et særlig ansvar.

Vinner ikke anbud uten sertifisering

Matvareexpressen, som vant Årets bedrift for 2019 på Haugalandskonferansen, er miljøfyrtårnsertifisert og har vunnet kontrakter bl.a. på grunn av det tiltaket. -Uten sertifiseringen er det flere anbud vi ikke hadde vunnet. Vi ser at om vi skal vinne kunder, må vi ha fokus på bærekraft, være sertifisert, heter det.

Svært viktig virkemiddel

Fra nyttår trer de nye reglene for offentlige anbud i kraft, der klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum 30%. – Et svært viktig virkemiddel vi har jobbet for å få på plass i lang tid, og som nå endelig realiseres, sier salgs- og markedsdirektør i Ulefos Gruppen, Lasse Enger-Larsen, til vanytt.no.  

Tre gode råd til kontraktstyring

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbservivce) gir tre råd til effektiv kontraktstyring av IT-konsulenter. Å kjøpe inn er en ting, å sikre at du får mest mulig ut av innkjøpet noe helt annet. Med et stigende antall IT-prosjekter blir kontraktstyring i offentlige virksomheter mer relevant enn noensinne.

Mer effektivt tilsyn

Tilsyn med offentlige anskaffelser i Sverige skal bli mer effektiv fra 1. januar 2024. Regjeringens forslag innebærer bl.a. at Konkurrensverket gis utvidede fullmakter, og at overtredelsesavgiften heves fra 10 til 20 mill. Dette har nå Riksdagen sagt ja til.

Krever regel-tilpasning

Flere og flere virksomheter ser offentlige anskaffelser som et strategisk verktøy til støtte for bærekraftsmål. Denne dreiningen innebærer at man må tilpasse enkelte reguleringer i mer helhetlig retning. Dagens regelsett er ikke bygget for å se sammenhenger på tvers, mener en gruppe innen ICLEI, nettverk for lokale myndigheter.

Krever innovasjon

Innkjøp av produkter og varer til sykehusene står for ca. 95% av Region Hovedstadens samlede CO2-utslipp. En ny klimamålsetning gir retning og mandat, men det krever radikal innovasjon å komme i mål, mener Rasmus Nielsen, faglig leder for grønn omstilling i Region Hovedstaden.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1.desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.