KOFA-sjef skifter beite etter nær 18 år – gebyrsakene de mest krevende

Anbud365: KOFA-sjef skifter beite etter nær 17 år - gebyrsakene de mest krevende- Begrunnelsesplikten og viktigheten av den har jeg vært spesielt opptatt av at KOFA skal komme med gode løsninger på. Det er fordi den er så viktig for at klagerne skal kunne vite hva som har vært de offentlige oppdragsgivernes vurderinger, og dermed klage hvis vurderingene er feil. Dette understreker Anneline Vingsgård, direktør i Klagenemndsekretariatet, der KOFA er med, overfor Anbud365 i forbindelse med at hun nå skal over i en stilling utenfor det offentliges anskaffelsesverden.

Skriv ut artikkelen

En sentral skikkelse innenfor offentlige anskaffelser, Anneline Vingsgård, skifter beite. Vingsgård er mest kjent for sin rolle som leder av sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), selv om hun de siste årene har vært direktør i Klagenemndsekretariatet, som omfatter ni klagenemnder, hvorav KOFA er en. Nå takker hun for seg etter 17-18 år i disse rollene. I dette Anbud365-intervjuet trekker hun bl.a. frem at håndtering av gebyrsakene nok har vært det mest krevende for sekretariatet i den perioden hun har hatt ansvar for KOFA. Og: – Det har skjedd en enorm utvikling i både regeletterlevelsen og interessen for regelverket for offentlige anskaffelser, slår hun fast.

Vingsgård går til stillingen som direktør for sekretariatet til Skatteklagenemnda. Hennes siste arbeidsdag som direktør for Klagenemndsekretariatet er 8.mars.

Jobbskiftet åpnet for et Anbud365-intervju med Vingsgård, der hun ser tilbake på saker, utvikling i regeletterlevelse og saksbehandlingstider i KOFA.

Anbud365:
Å få saksbehandlingstiden i KOFA ned til de forventende to-tre måneder har du lykkes med etter en solid innsats fra deg og staben, men når det gjelder gebyrsaker går det mer opp og ned, i 2023 viser statistikken 311 dager, i 2022 359 dager og i 2021 250 dager osv. Hva er forklaringen på at situasjonen er slik når det gjelder saksbehandlingstid og gebyrsakene?

Vingsgård: Ja, saksbehandlingstiden på rådgivende saker var 98 dager ved årsslutt og vi er fornøyde med at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2023 er lav for disse sakene. I de sakene hvor oppdragsgiver avventer kontraktsinngåelse var saksbehandlingstiden enda lavere, ca. 70 dager.

Gebyrsakene har vi hatt et prosjekt på å ferdigstille i høst, de eldste sakene er nå avsluttet og det er få restanser igjen. Det betyr at saksbehandlingstiden for gebyrsakene vil gå betydelig ned våren 2024, og målet fremover er 6 måneders saksbehandlingstid. Årsaken til at saksbehandlingstiden har vært høy for gebyrsakene er at det er store sakskompleks som har vært gjenstand for søksmål i domstolene og hvor sakene da har lagt i påvente av avklaring. Videre er det ofte prosessuelle problemstillinger i sakene som må håndteres på en forsvarlig måte i tråd med forvaltningsloven, herunder at partene må få uttale seg og at KOFA har et ansvar for å belyse saken. Dette er prosesser som tar tid og fører til at saksbehandlingstiden i noen store saker blir lang. Det er jo også slik at Klagenemndsekretariatet og KOFA ikke har ubegrenset med saksbehandlingskapasitet og blir selvsagt som alle andre offentlige virksomheter påvirket av både turnover og sykefravær.

Anbud365: Hvilken sak/hvilket sakskompleks, sett med dine øyne og i din periode, har vært det mest krevende for KOFA? Og hvorfor? Tenker da både på ressursbruk og kompetanse- utfordringer.

Vingsgård: Det er vanskelig å peke ut en enkelt sak her, men generelt vil jeg si at håndtering av gebyrsakene nok har vært det mest krevende for sekretariatet i den perioden jeg har hatt ansvar for KOFA. Dette fordi det kom så mange saker inn på en gang og fordi det var upløyd mark som krevde mye av både sekretariat og nemnd å håndtere både prosessuelt og materielt. Gebyrsakene krevde mye ressurser og KOFA hadde et svært begrenset budsjett hvor det ikke var samsvar mellom arbeidsmengde og restanser. En stor del av jobben min i starten var å skape forståelse i departementet for at sekretariatet trengte flere saksbehandlere for å kunne håndtere den enorme saksmengden som kom inn.

Anbud365: Hvis du sammenlikner status mht regeletterlevelsen i dag med da du i sin tid tok fatt, hva er den/de store forskjellen(e) – og hvorfor er det slik? Og KOFAs betydning i den sammenhengen.

Vingsgård: Det er jo åpenbart at det i denne perioden har skjedd en enorm utvikling i både regeletterlevelsen og interessen for regelverket for offentlige anskaffelser, både hos advokater, innkjøpere, politikere og media. Jeg vil tro at KOFA har spilt en stor betydning fordi nemnda har tatt stilling til så mange uavklarte problemstillinger som oppstod for de innkjøperne som måtte forholde seg til et komplisert regelverk. Selv om avgjørelsene stort sett er rådgivende så opplever jeg at de fleste innkjøperne har forholdt seg til KOFAs uttalelser og jeg vil også tro at KOFA i stor grad har bidratt til å øke forståelsen for regelverket. I tillegg har jo KOFA vært interessant for mediene og de har bidratt til at KOFAs avgjørelser har fått større oppmerksomhet enn de ellers ville hatt. Og forhåpentligvis har det også økt den preventive effekten, spesielt når det gjelder ulovlige direkteanskaffelser.

Anbud365: Det er alltid en viss profesjonell tilfredsstillelse å vite at f.eks. en tolkning man har stått for, vinner gjennom/skaper ny praksis. Hvilke KOFA-saker rangerer du som de mest interessante /betydningsfulle i så måte?

Vingsgård: Det viktigste for meg har vært at KOFA alltid har nok og god kunnskap om regelverket og EU-direktivene som danner rammen for vårt nasjonale regelverk. For eksempel at de generelle prinsippene som danner grunnlaget for mange av reglene er der av en grunn og at vi må forholde oss til dem selv om de kan oppleves firkantet og vanskelig å forholde seg til noen ganger. Jeg har nok aldri stått på barrikadene for noen spesiell tolkning i noen konkrete saker. Det har ikke vært min rolle som sekretariatsleder. Men begrunnelsesplikten og viktigheten av den har jeg vært spesielt opptatt av at KOFA skal komme med gode løsninger på fordi den er så viktig for at klagerne skal kunne vite hva som har vært de offentlige oppdragsgivernes vurderinger, og dermed klage hvis vurderingene er feil. Jeg er opptatt av rettsikkerhet og at regelverket blir håndhevet så effektiv som mulig slik at omverdenen har tillit til bruken av offentlige midler.

Anbud365: En ny forskrift som gjelder skjerpede klima- og miljøkrav er tredd i kraft uten at det foreligger forarbeider spesifikt for formuleringene. Regner med at KOFA er vel forberedt på dette, hvordan tenker man å håndtere kravet til korrekt tolkning i pakt med lovgivers intensjon?

Vingsgård: KOFA er, som domstolene, alltid forberedt på å måtte tolke nye forskrifter og regler. Jeg har full tiltro til at de svært kompetente juristene i nemnda og Klagenemndssekretariatet vil klare dette på en god måte fremover.

Bli den første til å kommentere på "KOFA-sjef skifter beite etter nær 18 år – gebyrsakene de mest krevende"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.