Klimasats

Oslo tenker innovativt om avfallsfloker

Via Klimasats-midler fra Miljødirektoratet satser Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune på uttesting av sirkulære løsninger for å hindre at avfall oppstår. UKE vil bidra…