Klimasats-gevinster for grønne anskaffelser i Lofoten-kommuner

Anbud365: Klimasats-gevinster for grønne anskaffelser i Lofoten-kommunerDet har blitt skrevet en kronikk på vegne av Lofotrådet som understreker viktigheten av klimasats som virkemiddel for små kommuner, heter det i en delrapport fra et Klimasats-prosjekt i regionen. På bildet prosjektleder - grønne anskaffelser, Maren Cathrine Lundhaug i Lofotrådet.

Skriv ut artikkelen

Gjennom Klimasats-støtte har seks Lofoten-kommuner arbeidet frem solid grunnlag for grønn anskaffelsesstrategi. Likeledes er det laget veiledninger som gjør at kommunen i sine enkeltanskaffelser kan identifisere de samme klima‐ og miljøkravene på tvers av kommunene. Og et innkjøpssamarbeid mellom Lofoten-kommunene kan se dagens lys. Da vil man kunne få et sterkere fokus på grønne innkjøp og øke den regionale innkjøpskompetansen, heter det i delrapport 2023 fra prosjektet.

Lofotrådet er et regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de seks kommunene. Et prosjekt «Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen», der Klimasats-støtte fra Miljødirektoratet har dannet det økonomiske grunnlaget, ble startet i 2021 og skal vare til august 2024. Det er ansatt en kompetanseressurs og regional koordinator for grønne anskaffelser i en toårig prosjektstilling.

Kartlagt innkjøpspraksis

I løpet av prosjektperioden er hver kommunes innkjøpspraksis kartlagt. Formålet har vært å finne ut hvordan kommunene nå jobber med innkjøp og hvordan de best kan jobbe videre med grønne innkjøp i praksis i hver kommune, heter det i delrapport 2023 som nå er levert direktoratet.

I dag er bare tre av de seks kommunene med i samordnet innkjøp i Nordland (SiiN). Men nå ser man på muligheten for et innkjøpssamarbeid på tvers av de seks lofotkommunene. Ved å samordne innkjøpspraksisen på tvers av kommunene vil man kunne ha et sterkere fokus på grønne innkjøp og øke den regionale innkjøpskompetansen, heter det.

Ledelsesforankring og behovsanalyse

Som grunnlag for en grønn anskaffelsesstrategi for kommunene har det vært workshop med hver kommune og kommunale ledelse. En behovsanalyse for hver av kommunene er også foretatt, og det er utarbeidet klimaregnskap og klimabudsjett for flere av kommunene.

Gjennom prosjektet er det også blitt jobbet med miljø og klimakrav i tilknytning til enkeltanskaffelser. Fordi de forskjellige kommunene arbeider forskjellig og anskaffer ting på ulike tidspunkt er det også utarbeidet korte og enkle veiledninger med krav og tildelingskriterier for noen enkeltanskaffelser: Dermed har alle lofotkommunene også mulighet til å gjennomføre samme type anskaffelse med de samme klima‐ og miljøkravene på tvers av kommunene, poengteres dert i rapporten.

Store kontra små kommuner

I rapporten heter det at det er annerledes å jobbe med grønne innkjøp i store kommuner som ofte har en egen innkjøpsavdeling og miljø‐ og klimaavdeling og det å jobbe i små kommuner hvor det er begrenset med både innkjøpsressurser og miljø‐ og klimaressurser. Ofte er dette også kommuner hvor man ikke på samme måte har mulighet til å jobbe strategisk med innkjøp fordi man rett og slett ikke har ressurser til det. Dette har medført at de underveis måtte endre noe på rekkefølge, struktur og arbeidsform på prosjektet for å på best mulig måte kunne jobbe med grønne innkjøp i små distriktskommuner. Bl.a. har de måttet jobbet mye med å forankre innkjøp som strategisk virkemiddel i hele kommunen og mye av dette arbeidet er blitt gjort gjennom arbeid med klimaregnskap og klimabudsjett og behovsanalyser for å vise hvilket strategisk klima virkemiddel innkjøp er og hvordan dette kan brukes til å redusere kommunes utslipp.

Bli den første til å kommentere på "Klimasats-gevinster for grønne anskaffelser i Lofoten-kommuner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.