Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. februar

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. februarAnskaffelse av anbudsutsatte tiltak må også få en sterkere grad av forutsigbarhet for leverandørene, skriver ASVL Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene, her ved sin direktør, Dag Sandvik, til Regjeringen.

Skriv ut artikkelen

Anbud365-seminar/webinar til uken om utjevningsplikten, frist 15. februar for å søke Klimasats-midler og bærekraft-sertifisering er oppdatert. Sykehusinnkjøp inngår beredskapsavtale og Statens vegvesen prøver ny vri for sine driftskontrakter. Universitetsdirektøren skulle skaffe juridisk hjelp, men bommet på anskaffelsesreglene. Og byggmester-advokat mener det er penger å tjene på de nye klima- og miljøkravene. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Årets første Anbud365-seminar-
har du meldt deg på?

Vårsemestrets første gratis Anbud365-seminar/webinar kommer torsdag 15. februar. Temaet er ulike sider ved utjevningsplikten i offentlige anskaffelser. Partner Torje Sunde og senioradvokat Malene Reinertsen fra Wikborg Rein tar for seg så vel utfordringer som de praktiske sidene ved plikten til å utjevne konkurransefortrinn. Meld deg på her.

Søk støtte til klimatiltak før 15. februar

Klimasats har siden 2016 hjulpet offentlige innkjøpere med å muliggjøre små og store anskaffelser som bidrar til å redusere klimautslipp. Søknadsfristen for 2024 er 15 februar, og Miljødirektoratet oppfordrer alle til å søke, heter det på anskaffelser.no.

Oppdatert bærekraft-test er klar

Stadig mer vekt på bærekraft i offentlige innkjøp har gjort det nødvendig å oppdatere både fagplanen og sertifiseringstesten SOA Bærekraft. Nå melder DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning) at den oppdaterte testen nå kan tas. SOA skal bidra til å øke kompetansen på bærekraftige innkjøp i det offentlige.

Beredskapsavtale for Helsedirektoratet

Sykehusinnkjøp HF inngår seks-årig avtale om vaksinasjonsutstyr for Helsedirektoratet til en verdi av på inntil 80 mill kroner. Dette er første gang Sykehusinnkjøp HF inngår en anskaffelse på vegne av Helsedirektoratet. Avtalen er del av Norges beredskap for pandemi. Avtalen er tildelt Onemed AS, Avtalen startet 1. februar.

Kartlegging av Israel-leverandører

UiO (Universitetet i Oslo) innførte som ventet ingen akademisk boikott av Israel. Men flertallet i Universitetsstyret fikk medhold i å få en kartlegging av UiOs leverandører som f.eks. også leverer utstyr til israelske soldater i Gaza, melder uniforum.no.

Vegvesenet prøver ny vri

Statens vegvesen har holdt anbudskonkurranse med forhandlinger for en driftskontrakt. Det gjaldt riksveier i Vestfold og Telemark. Det er ikke spesielt med kontraktsinngåelse med forhandling i BA-næringen, men dette er første gangen vegvesenet gjør det slik på en driftskontrakt. Det kom seks tilbud, langt over snittet på slike anbud.

Bestilte hjelp, men brøt reglene

Universitetsdirektøren ved Universitetet i Bergen (UiB) tok beslutningen om at rektor skulle få ekstern juridisk bistand og bestilte oppdraget. Men UiBs egen gjennomgang viser at håndtering av bestilling av ekstern juridisk bistand ikke var i tråd med Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) og UiBs retningslinjer på området.

Anskaffelsesutvalget (I)

Bokhandlerforeningen støtter å heve terskelverdien for lovens anvendelse, og at innslagspunktet inflasjonsjusteres med jevne mellomrom, heter det i foreningens høringssvar til første delutredning fra Anskaffelsesutvalget. Svaret er knyttet til terskelverdier og avgrensing mot anskaffelser under 300 000 kroner.

Anskaffelsesutvalget (II)

Regelrådet mener at delutredning I og II henger så tett sammen at de burde vært sendt på høring samlet. Det er vanskelig å si noe om helheten og virkningene av den nye loven uten å vite hvilke vurderinger og forslag som kommer i andre delutredning. Regelrådet skriver dette i sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning.

Fornøyd med ESA-lukking

ESA (EFTAs overvåkingsorgan) legger bort saken om særnorsk bestemmelse på renhold og bygg – om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden. NHO Service og Handel, som organiserer renholdsbedrifter, er fornøyd med at saken nå lukkes.

Åpenhetsloven til evaluering

Barne- og familiedepartementet evaluere åpenhetsloven, og det er behov for å innhente kunnskap om hvordan loven har virket etter at den trådte i kraft 1. juli 2022. Oppdraget har en varighet fra kontraktsinngåelse til avlevering av sluttrapport 13. desember 2024, og anslått verdi for anskaffelsen er fra kr 750 000 til inntil 1 150 000 ekskl. mva.

Krav om mer forutsigbarhet

NAV kan ikke være både bestiller, utfører og kontrollør av tiltak. Anskaffelse av anbudsutsatte tiltak må også få en sterkere grad av forutsigbarhet for leverandørene. Dette er to punkter som ASVL Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene har spilt inn til regjeringen.

Kommunal oppussing uten anbud

Privat aktør fikk lukrativt oppdrag uten anbud i et kommunalt AS. Professor reagerer på undergraving av ordning med offentlig konkurranseutsetting. Kommunale AS kan være underlagt reglene, kontrer Tromsø kommune, om det er et offentligrettslig organ. Det må hvert AS må selv svare på.

Slik kan du tjene mer på nye miljøkrav

Du må arbeide miljøvennlig. Gjør du det, så vil de nye miljøkravene fra nyttår sørge for at du sitter igjen med bedre marginer. Nå er det mulig å vinne anbud selv med høyere pris. Du må prøve å finne det riktige punktet der du får betalt for miljøtiltakene. Synspunktet er fra advokat Eirik Gåskjønli i Byggmesterforbundet, ifølge nemitek.no.

Nei til anbudsutsetting

Regjeringen vil prøve ut anbudsutsetting av de som står lengst unna arbeidslivet. Det er ikke det nye storforbundet IE&FLT, arbeids- og inkluderingsbransjen eller fagfolkene som kjenner målgruppen best, enige i, skriver Ledelse og Teknikk. Regjeringen har foreslått et prosjekt tilknyttet ordningen Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO).

Må følge penger med anbudene

Næringslivet vil løse klimakrisen, men trenger myndighetene med på laget. Dessverre henger myndighetene etter. Det må stille strengere krav om nullutslipp i anbud, og det må følge penger med anbudene, skriver Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, i Stavanger Aftenblad. Bakgrunnen er statlig valg av kilde til strøm som trengs.

EU-dom om vesentlige endringer

I desember avsa EU-domstolen dom i to saker som omhandler vilkårene for å gjøre endringer i innkjøpte kontrakter og rammeavtaler uten ny forhåndskunngjøring. Dommen tar blant annet opp hva det innebærer at endring av en kontrakt ikke er skriftlig avtalt mellom partene, ifølge Upphandlingsmyndigheten.

Status for leverandørenes grønne omstilling

Økonomistyrelsen arbeider med å få ned klimaavtrykket av offentlige innkjøp. Derfor ønsker styrelsen å undersøke hvor langt leverandørene er kommet i arbeidet med den grønne omstillingen. Et spørreskjema er sendt ut. Siktemålet er å få input til videre dialog og samarbeid, samt kravstillelse i evt. kommende anbud.

Dansk kommune med gjenbrukslager

Danmarks største arbeidsplass åpner et sentralt gjenbrukslager, slik at kontorstoler, heve-senke-borde og andre gode møbler kan få nye brukere i kommunens kontorer og daginstitusjoner. Det er ledd i Københavns Kommunes ambisjoner om en grønnere by med mere gjenbruk og redusert innkjøp av nytt inventar.

Sjarmoffensiv overfor leverandørmarkedet

Trafikverket i Sverige styrker sin sjarmoffensiv mot leverandørmarkedet med en ny samarbeidsavtale knyttet til sitt strategiske mål Leverandørens førstevalg. Sentrale deler av arbeidet innebærer gjennomgang av virksomhetsformer og beslutningstaking, arbeid for lavere konfliktnivå og relasjonsbygging, melder upphandling24.se.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. februar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.