Kvalifikasjon



Hvordan vinne anbudskonkurranser?

Av Nanna W. Christensen, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Det offentlige foretar innkjøp for den svimlende sum 600 mrd. kr. årlig. Det kan derfor…