Offentlige anskaffelser: Stort og smått 27.oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 27.oktoberStord kommune har laget en plan for hvordan kommunen skal komme så langt ned mot nullutslipp av klimagasser i 2030 som mulig. Planen har flere tiltak, blant disse bruk av miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester. På bildet Stords kommunedirektør Tommy Johansen (foto: Privat).

Skriv ut artikkelen

Om et par uker er det ventet at Anskaffelsesutvalget kommer med sine første leveranser, finalistene til Anskaffelsesprisen 2023 er klare, KS har en rekke spørsmål til de kommende miljøbestemmelsene og det kjempes for å beholde både Klimasats og StartOff. Kommunedirektør advarer mot å lage sine egne miljøregler, mens svensker vil ha en Oslomodell i kampen mot useriøse på det offentlige anbudsmarkedet. Så viser en undersøkelse at Oppdal kommune er blant de kommunene i landet som gjør flest innkjøp lokalt. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Snart leverer Anskaffelsesutvalget

Etter hva Anbud365 erfarer kommer Anskaffelsesutvalget med sin første leveranse 10. november. Utvalget som ledes av professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitet i Bergen, skal i denne omgang levere på bl.a. ny regelstruktur, forenkling av innholdet i regelverket og en gjennomgang av reglene for ulike samfunnshensyn.

Finalistene til Anskaffelsesprisen 2023

På Anskaffelseskonferansen tirsdag 31. oktober skal årets vinner av Anskaffelsesprisen i regi av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) kåres. Finalistene er Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Sykehusinnkjøp, Bodø kommune, Statens vegvesen og Universitetet i Bergen.

KS-kritikk mot ny miljøbestemmelse

Før bør, nå skal. Hvor ble det av det anskaffelsesfaglige skjønnet? Vil miljøkrav satt som tildelingskriterier lede til bedre klima- og miljøeffekt? KS stiller flere spørsmål om hensiktsmessigheten av den nye miljøbestemmelsen i anskaffelsesforskriften.

IKT-Norge ber for StartOff

IKT-Norge har bedt Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om å prioritere videreføring av StartOff-programmet i 2024. Det er en ordning som sikrer gründere og oppstartsbedrifter mulighet til å være med i offentlige anskaffelser.

Gode råd for sosiale kvalifikasjonsråd

Grete Teigset Solli, avdelingssjef for samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp er intervjuet av Hållbar Upphandling og gir råd for de som vil stille sosiale kvalifikasjonskrav: Ha ledelsen i ryggen, forbered leverandørene i forkant, still krav som er juridisk holdbare og som er enkle å evaluere.

Viktig med innovative anskaffelser

–  Innkjøpsprosessen og -kompetansen i offentlig sektor må fokuseres og styrkes. Innovative partnerskap og anskaffelser er viktig. Vi i har et svært godt og innovativt partnerskap med St. Olavs i Trondheim. Der utvikler vi verdens første kontaktløse pasientmonitor, forteller Bård Benum, adm.dir. i VitalThings.

KS: Viderefør Klimasats

I budsjettforslaget foreslås det å fjerne Klimasats. Denne ordningen har bidratt til å realisere viktige klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner og har vært en driver for lokal omstilling, skriver KS og ber Stortinget videreføre Klimasats.

Ny felles logistikk-praksis

Helseregionene har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mer lik praksis for logistikken knyttet til avtaler, og har nå kommet frem til felles logistikkbetingelser. Lik praksis skal bidra til en større forutsigbarhet for leverandørene, økt likebehandling og forenkling av anskaffelsesprosessen, avtaleforvaltning og drift.

Grunnlag for trafikksikre busskjøp

En TØI-rapport gir oversikt over status for trafikksikkerhet i busstransport og potensielle tiltak for å bedre trafikksikkerheten for fører og passasjerer i buss, samt for trafikanter utenfor bussen. Rapporten skal gi beslutningstakere og innkjøpere et grunnlag for å stille effektive og relevante krav til økt trafikksikkerhet.

Stort fokus på leveringssikkerhet

Det er stort fokus i Sykehusinnkjøp HF på leveringssikkerhet og tilgang til råvarer for å kunne ha tilstrekkelig tid til å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen endrer seg. Det er fremdeles forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig, ulike naturkatastrofer og allerede lange leveringstider.

Advarer mot å lage egne miljøkrav

Kommunedirektøren anbefaler at Lillesand kommune følger de nasjonale føringene for klima og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Det vil komplisere anskaffelsesprosessene dersom kommunen lager egne regler, heter det.

Stord med nullutslippsplan og miljøkrav

Stord kommune har laget en plan for hvordan kommunen skal komme så langt ned mot nullutslipp av klimagasser i 2030 som mulig. Planen som er vedtatt av formannskapet har flere tiltak, blant disse bruk av miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester.

Innkjøpsmakt mot trøndersk kraftkrise

I en rykende fersk rapport går LO og NHO sammen for å bygge enorme mengder vindkraft for å avverge en trøndersk kraftkrise. De tar til orde for en rekke tiltak, bl.a. at offentlig sektor bruker innkjøpsmakten som et verktøy for omstilling og som arbeider for redusert saksbehandlingstid i energiutbyggingssaker, melder Trønder-Avisa.

Helseteknologi og anskaffelsesprosess

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning der kommuner kan søke om penger for å investere i og ta i bruk helseteknologi. Tilskuddet skal gå til å ta teknologi i bruk ved å støtte utprøving, anskaffelsesprosess og innføring, bl.a. utprøvinger i felles journalløft for kommunene.

I front med lokale kjøp

Oslo Economics har gjort en undersøkelse som viser at Oppdal kommune allerede er blant de kommunene i landet som gjør flest innkjøp lokalt, men det er mer å gå på. Innkjøpsstrategi er vedtatt. Der slås fast at mest mulig skal handles lokalt. Handlingsrom fins, heter det i lokalavisen OPP.

Bør være i forkant

Fokus for Næringshagen Midt-Troms er i hovedsak å veilede små og mellomstore bedrifter i regionen Midt-Troms. Bedriftene bør være i forkant slik at de kan stille sterkere i anbudskonkurranser. Nå kommer også kommunene etter med sterkere miljøkrav i sine anbudsprosesser, melder Folkebladet.

Anbudsfrykt blant lokale kjøpmenn

Håper det blir ramaskrik og store protester dersom Hamar kommune vil hindre skoler og barnehager å handle lokalt. En Jokerbutikk risikerer da å miste minst en kvart mill i årlige inntekter. Men kommunen beroliger: I hver anbudsavtale vil det gis mulighet for at skoler og barnehager kan handle 20% lokalt utenom avtalen, melder Hamar Arbeiderblad.

Vil ha Oslo-modell i Sverige

Svenske fagforbund driver hard kampanjevirksomhet mot myndighetene for å få en «Oslo-modell» for byggebransjen i vårt naboland, opplyser FriFagbevegelse. De vil ha en modell som i Norge, med klare regler for offentlige innkjøp. Det betyr bl.a. at et visst antall arbeidstimer skal utføres av fast ansatte og et visst antall av lærlinger.

Veiledning for info om utenlandske tilbydere

Det kan være vanskelig for anskaffende enheter å kontrollere informasjonen som kreves for offentlige anskaffelser om tilbyderen dersom hovedkontoret til selskapet bak tilbudet er lokalisert i et annet land. Derfor er det i Finland laget en veiledning for behandling av opplysninger fra utenlandske tilbydere i offentlige anskaffelser.

Bærekraft på linje med pris

Bærekraft bør bli en konkurranseparameter på linje med pris i forbindelse med offentlige anbud, skriver Nanna Callisen Bang i Etisk handel Danmark i altinget.dk. Ledere og beslutningstakere bli derfor nødt til å vise mot ved å godta at bærekraft koster.

Fossilfritt etter konkurransepreget dialog

Da Stockholm Stad hadde som mål å skape en fossilfri byggarbeidsplass benyttet man seg av konkurransepreget dialog i anskaffelsen. Dialogen bidro til at resultatet ble bedre enn forventet. Maskinene på anlegget drives nå helt på strøm og fossilfrie alternativer.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 27.oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.