Domstol og Kofa på kollisjonskurs om tidspunkt for dokumentasjon

Anbud365: Domstol og Kofa på kollisjonskurs om dokumentasjonEt svar på et spørsmål i forbindelse med en anbudskonkurranse fikk avgjørende betydning ved kontraktstildeling i en sak om drosjekjøring.

Skriv ut artikkelen

Konkurransens vinner skulle vært avvist, konkluderte Kofa. Nei, der tar Kofa feil, slo Sør-Rogaland tingrett fast. Kjernen i uenigheten dreier seg om tidspunkt for dokumentasjon av et kvalifikasjonskrav, samt konsekvensene av at oppdragsgiver ikke benyttet seg av avklaringsadgangen under kvalifikasjonsfasen.

Saken (23-013293TVI-TSRO/TSTA) dreier seg om et erstatningskrav etter kontraktstildeling for «ikke-akutt pasienttransport». Oppdragsgiver var Helse Stavanger HF, men det var Sykehusinnkjøp HF som gjennomførte anskaffelsen, som var delt inn i 17 anbudsområder. Saksøker – i tillegg til ytterligere to drosjeselskaper – leverte tilbud på to roder.

Kofa og tingretten

Sandnes Taxi ble tildelt avtalen med Rogaland Taxi som nr. 2, saksøker – Vibå Taxisentral – nr. 3. Etter at klagen fra saksøker var avvist av Sykehusinnkjøp, havnet saken i Kofa.

Klagenemnda kom til at Sandnes Taxi ikke oppfylte kvalifikasjonskravet i konkurransen om å «være kvalifisert til å utføre persontransport i Norge», og at Sykehusinnkjøp HF hadde brutt regelverket ved ikke å avvise Sandnes Taxi fra konkurransen. Bakgrunnen var etter Kofas vurdering at konkurransens vinner ikke hadde gitt opplysninger som tilsier at leverandøren rådet over de aktuelle løyvehavernes kvalifikasjoner og heller ikke sannsynliggjort rådighet over det etterspurte antall kjøretøy med løyver.

Retten er ikke enig med Kofa i denne vurderingen. Det vises til spørsmål og svar, hvor det bl.a. fremkommer i svaret på ett av spørsmålene at oppdragsgiver er innforstått med at enkelte biler må anskaffes frem mot avtaleoppstart for at kravet skal tilfredsstilles. Det er avtalens oppstart som er avgjørende tidspunkt for om kravet er innfridd eller ikke. Tilbudstidspunktet er ikke avgjørende. Sør-Rogaland tingrett skriver:

Ikke strenge dokumentasjons-krav da

– En naturlig språklig forståelse av kvalifikasjonskravet, sett i sammenheng med de avklaringer som ble foretatt forut for tilbudsfristen, tilsier således etter rettens mening at det ved inngivelsen av tilbudet måtte dokumenteres at tilbyder var «kvalifisert til å utføre persontransport i Norge». I denne sammenheng ville det være nødvendig å legge frem et løyve for persontransport, jf. kravet til dokumentasjon for kvalifikasjonskravet gjengitt ovenfor. Bilskjemaene ville på sin side gi oppdragsgiver trygghet for tilbydernes kapasitet, men bl.a. på bakgrunn av det svaret som oppdragsgiver har gitt under spørsmål 17 kunne en etter rettens mening ikke stille strenge krav til dokumentasjon knyttet til kapasiteten på tilbudstidspunktet.

Avklaringsadgangen

Selv om det kunne vært anledning til å avklare om de aktuelle private løyvehaverne ville forplikte seg overfor Sandnes Taxi, kunne ikke dette vektlegges når denne adgangen ikke var benyttet, mener tingretten. Dersom Sandnes Taxi hadde blitt bedt om å ettersende forpliktelseserklæringer og/eller de konkrete løyver som var tenkt benyttet i de to delområdene, er det etter rettens mening sannsynliggjort at dette ville ha blitt gjort. Oppdragsgiveren benyttet seg ikke av denne avklaringsadgangen, idet man mente at tilbudet oppfylte kvalifikasjonskravet og derfor var tilstrekkelig. Dette kan det ikke, mener tingretten, sees bort fra i en sak basert på et hypotetisk hendelsesforløp som tar utgangspunkt i at tilbudet fra Sandnes Taxi ikke oppfylte kvalifikasjonskravet. Det er således etter rettens mening mer sannsynlig at oppdragsgiver i et slikt tilfelle ville ha benyttet avklaringsadgangen enn at Sandnes Taxi hadde blitt avvist som leverandør.

Tingrettens konklusjon ble da at konkurransens vinner ikke skulle ha vært avvist som leverandør, slik saksøker spåstand var.

Bli den første til å kommentere på "Domstol og Kofa på kollisjonskurs om tidspunkt for dokumentasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.