Miljø

Vil styrke veiledning i bruk av miljømerker

Når det nye anskaffelsesregelverket er på plass, kan innkjøpere kreve sertifisert miljøstyring som kvalifikasjonskrav eller kontraktskrav og sertifisert miljømerking som dokumentasjon på de ytelsesbaserte kravene…