Minstekrav

Gulsvik kludrer mest!

Av seniorrådgiver Trond G. Amundsen i Tolletaten Alf Amund Gulsvik kommer i en kommentar på en artikkel fra advokatene Fjellheim og Slørdahl Skjærpe med noen…