Reagerer kraftig på EU-forslag om å avgrense handlingsrommet i anskaffelser

Anbud365: Reagerer kraftig på EU-forslag om å avgrense handlingsrommet i anskaffelserPå bildet generaldirektørene Inger Ek (t.v.) og Annelie Roswall Ljunggren, henholdsvis Upphandlingsmyndigheten og Statskontoret i Sverige. De to institusjonene står skulder til skulder i sin motstand mot EU-forslag om å begrense handlingsrommet for offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Reduksjon av handlingsrommet for anskaffelser i et forslag til EU-forordning vekker harme i Sverige. Planen fra EUs side er å kreve bestemte rammer for vekting av bærekraft og forsyningssikkerhet, slik at de offentlige oppdragsgivere ikke lenger selv kan stå fritt til å bestemme hva som skal vektes hvor mye. Det gjelder såkalte nettonull-produkter, som gjerne er geostrategisk viktig og dreier seg om fremtidige løsninger for energiforsyning.

Statskontoret, som er en stabsfunksjon for regjeringen i Sverige, mener at Europakommisjonens forslag til en ny forordning begrenser offentlige oppdragsgiveres mulighet til å velge evalueringsmodell ved visse, nærmere bestemte nettonullprodukter. Det gjelder forslaget til «Net-Zero Industry Act». «Netto null» er et mål om å oppnå null utslipp av klimagasser, enten ved å stoppe alle utslipp eller ved at gjenværende utslipp oppveies på ulike måter.

I tillegg til de kriteriene som til vanlig kan benyttes når det er snakk om beste forholdet mellom pris og kvalitet, tas det i forordnings-forslaget til orde for at anbudets bidrag til bærekraft og forsyningssikkerhet skal vektes med mellom 15 og 30%.

Altfor detaljert styring

Ifølge forslaget skal, slik Statskontoret oppfatter det, offentlige oppdragsgivere når de skal kjøpe slike produkter, velge beste forhold mellom pris og kvalitet basert på fire kriterier som er presisert i forordningen. Dette vil ikke ha Statskontoret ha noe av fordi forslaget vi styre offentlige oppdragsgiveres anskaffelser på en altfor detaljert måte. I praksis kan forslaget også, heter det i høringsuttalelsen, vise seg å være vanskelig å forene med de grunnleggende prinsippene.

Heller ikke Upphandlingsmyndigheten, et offentlig fagorgan ikke ulikt anskaffelsesdivisjonen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, er begeistret. Offentlige oppdragsgivere må selv stå fritt til å fortsatt kunne velge evalueringsgrunnlag som skal benyttes for bærekraftige anskaffelser – avhengig av hva skal kjøpes og de nærmere omstendighetene i anskaffelser.  Å begrense offentlige oppdragsgiveres handlingsfrihet slik, kan føre til mindre formålstjenlige anskaffelser og muligens til og med føre til uforutsette konsekvenser som motvirker formålet.

Bruk av andre verktøy

Å ta hensyn til bærekraft og forsyningssikkerhet gjennom andre verktøy enn ved evalueringen av anbud kan mange ganger være mer formålstjenlig for å forsikre seg om at resultatet er det man ønsker å oppnå, fremholder Upphandlingsmyndigheten. Det kan f.eks. gjøres gjennom kvalifiseringskrav, obligatoriske krav til formålet med kontrakten og særskilte kontraktsvilkår.

Bakgrunnen for forordningen finnes bl.a. i EUs bekymring for fremtidig energiforsyning. En trygg energiforsyning kommer til å være avgjørende for å sikre en bærekraftig økonomisk vekst og til syvende og sist bevaring av alminnelig orden og sikkerhet, heter det i forslaget til forordning. Deler av verden investerer kraftig i nettonull-energiteknikk og innfører støtteordninger for å stimulere til innovasjon og styrke sin produksjonsevne. Nullenergiteknikk står i sentrum for sterke geostrategiske interesser og det globale tekniske kappløpet.

Bli den første til å kommentere på "Reagerer kraftig på EU-forslag om å avgrense handlingsrommet i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.