Brygger opp til storpolitisk oppgjør om «del-eller-begrunn»

Anbud365: Brygger opp til storpolitisk oppgjør om «del-eller begrunn»Stortinget kan bli arena for en helt spesiell utgave av anskaffelsesreglene om «del-eller- begrunn». Regjeringen kommer trolig til å velge «begrunn», mens det i dag er et flertall på Stortinget som går for «del» (foto: Stortinget).

Skriv ut artikkelen

Det brygger opp til storpolitisk oppgjør i Stortinget om «del eller begrunn»-prinsippet. Regjeringen vil fremme forslag om å lyse ut en 10 milliarders veikontrakt med støtte i Statens veivesens vurderinger. De er sikre på at norske entreprenører dermed vil få mange gode oppdrag. Hva som trolig i dag er et flertall på Stortinget, er uenig: De vil dele opp kontrakten. Settes saken på spissen, trumfer Stortingets «del eller begrunn»-konklusjon regjeringens og fagfolkenes.

Det er Hålogalandsveien det gjelder. Det er et OPS-prosjekt som omfatter 82 kilometer vei, kostnadsberegnet til opp imot 10 mrd.  Signering av kontrakt antydes tidlig i 2022, prosjektet ventes klart i løpet av 2027. Imidlertid trues prosjektet av forsinkelser – i begge tilfeller som følge av to ventede dokumenter fra regjeringen til Stortinget: NTP-meldingen og proposisjonen om Hålogalandsveien.

Striden står om man skal legge ut hele prosjektet på anbud eller dele opp kontrakten. Det er hensynet til norske entreprenører – forsterket under coronakrisen, som står i sentrum. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har ved flere anledninger, også i skriftlige svar til Stortinget, varslet at han i Hålogalandvei-proposisjonen vil behandle et anmodningsvedtak fra Stortinget om å dele opp kontrakten.

EBA-rapport

En rapport EBA har bestilt fra analysebyrået Samfunnsøkonomisk analyse viser at gevinsten ved å dele opp kontrakten er stor for norske firma. De regnet seg fram til 3 milliarder mer i verdiskapning, og 4000 ekstra årsverk ved en oppdeling av kontrakten slik at norske firma kan konkurrere.

Vedtaket Hareide henviser til, lyder slik: «Stortinget ber regjeringen benytte anskaffelsesstrategien vedtatt 31. mars 2020 i Innst. 216 S (2019–2020) og sørge for at Hålogalandsvegen deles opp i mindre delkontrakter, slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene.»

Flertall på Stortinget

Under voteringen i Stortinget ble forslaget ikke vedtatt. Fremskrittspartiet stemte da forslaget var oppe til avstemning i slutten av mai i år, mot det aktuelle forslaget. I det senere har imidlertid stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (FrP), bl.a. ved spørsmål til samferdselsministeren, antydet at stortingsflertallet er tydelig bak en anmodning til regjeringen om å «… legge til grunn en kontraktstrategi der utbyggingsprosjektet deles opp ved anbudsutlysning». I så fall innebærer det at Fremskrittspartiet er på glid. Det har vært kommunisert et sterkt ønske fra kommuner, Nordland Fylkeskommune, og fra anleggsbransjen selv om at anbudet på Hålogalandsvegen deles opp med det formål at Norsk anleggsbransje vil kunne delta i anbudskonkurransen, ifølge Freiberg.

Dyrere – og forsinkelse

Hareide er klar, bl.a. i artikler i mediene, og advarer mot å endre kontraktstrategien for Hålogalandsveien kort tid før anbudsdokumentene sendes ut i markedet. Da blir prosjektet både senere ferdigstilt og svært sannsynlig dyrere enn planlagt, skriver han, og:

– Norske entreprenører hevder seg nemlig svært godt i anbudskonkurranser i samferdselssektoren. De aller fleste kontrakter om utbygging av store norske veiprosjekter går til norske entreprenører. I konkurransene der utenlandske entreprenører har gått til topps, har norske virksomheter fått mange oppdrag som underleverandører. Med andre ord er det overveiende sannsynlig at norsk anleggsbransje uansett får stor del i byggingen av Hålogalandsveien.

Bli den første til å kommentere på "Brygger opp til storpolitisk oppgjør om «del-eller-begrunn»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.