Tilbyder bommet på tidspunkt for levering av forpliktelseserklæring

Anbud365: Tilbyder bommet på tidspunkt for e av forpliktelseserklæringSør-Rogaland tingrett var ikke i tvil: Eigersund kommune hadde all mulig grunn til å avvise en tilbyder.

Skriv ut artikkelen

Partene var uenige om på hvilket tidspunkt kvalifikasjonskravet måtte være oppfylt, og når dokumentasjon knyttet til støtte fra annen virksomhet måtte fremlegges. Retten var krystallklar: Slik konkurransegrunnlaget var, kunne kvalifikasjonskravet knyttet til økonomisk og finansiell kapasitet ikke oppfylles etter tilbudsfristens utløp. Og det å ta hensyn til forpliktelseserklæringen som kom etter utløpet av tilbudsfristen, ville innebære en ulovlig forbedring av tilbudet. Kommunen vant, tilbyderen tapte.

Saken for Sør-Rogaland tingrett (23-058041TVI-TSRO/TEGE) gjaldt en delentreprise knyttet til en ny skole verd om lag 45 mill. En av de som ikke fikk kontrakt – Norrøn Bolig AS – da Eigersund kommune gjennomføre anbudskonkurransen, klaget og saken havnet for retten.

Etter tilbudsfristens utløp bad kommunen klageren om å dokumentere årlig omsetning ved å sende inn de 3 siste avlagte godkjente årsregnskap. Svaret kom dagen etter og inneholdt års- og konsernregnskap for morselskapet, samt forpliktelseserklæring. Kommunen avviste deretter klageren og skrev bl.a.: «Tilbyder, Norrøn Bolig AS, har krysset nei i ESPD-skjemaet på spørsmålet om tilbyder støtter seg på andre for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Det er heller ingen andre indikasjoner i innsendt tilbud som tilsier at Norrøn Bolig AS skal støtte seg på morselskapet Norrøn Gruppen AS for å oppfylle kvalifikasjonskravene.

Uenighet om tidspunkt

Etter dette begjærte klageren, Norrøn Bolig, midlertidig forføyning for å stanse Eigersund kommune fra å inngå kontrakt. Kravet var at kommune skulle omgjøre avvisningsbeslutningen, subsidiært avlyse konkurransen begrunnet med uklart konkurransegrunnlag.

Uenigheten dreier seg om på hvilket tidspunkt kvalifikasjonskravet måtte være oppfylt, og når dokumentasjon knyttet til støtte fra annen virksomhet måtte fremlegges. Norrøn Bolig AS mente konkurransegrunnlaget åpnet for at leverandørene kunne knytte seg til andre, og legge frem dokumentasjon for dette, etter tilbudsfristens utløp. Eigersund kommune var ikke enig i det.

Ikke etter tilbudsfristens utløp

Retten mener at det ikke kan utledes fra konkurransegrunnlaget – etter en objektiv forståelse – at kvalifikasjonskravet knyttet til økonomisk og finansiell kapasitet kunne oppfylles etter tilbudsfristens utløp. Etter rettens syn fremgår det også klart at forpliktelseserklæring fra eventuell virksomhet man ville støtte seg på for å oppfylle kvalifikasjonskravet, skulle fremlegges samtidig med tilbudet.

At forpliktelseserklæringen ikke ble vedlagt tilbudet, medfører likevel ikke i seg selv en plikt til avvisning av Norrøn Bolig AS. Etter regelverket kan oppdragsgiveren skriftlig be leverandørene om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist. Dette gjelder dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter, eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler.

Ulovlig «forbedring»

Adgangen er begrenset ved at ettersendingen ikke kan medføre at det opprinnelige tilbudet «forbedres». Hvorvidt ettersendelsen innebærer en «forbedring» av tilbudet, vil avhenge av om det fremgikk av det opprinnelige tilbudet at leverandøren støttet seg på og rådet over de aktuelle ressursene, heter det.

I Eigersund-saken er det ingen holdepunkter i tilbudet som kan tas til inntekt for at Norrøn Bolig AS mente å støtte seg på morselskapet, skriver domstolen. Det å ta hensyn til forpliktelseserklæringen fra Norrøn Gruppen AS vil derfor innebære en ulovlig forbedring av tilbudet.

Saksøkeren fikk heller ikke retten med seg på at det var uklarheter i konkurransegrunnlaget. Retten fant ut fra en objektiv fortolking av konkurransegrunnlaget at det ikke var tvilsomt at forpliktelseserklæringen skulle inngis samtidig med tilbudet.

Bli den første til å kommentere på "Tilbyder bommet på tidspunkt for levering av forpliktelseserklæring"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.