Dagens Anbud365-seminar: Utjevningsplikten verktøy for å sikre like konkurransevilkår

Anbud365: Utjevningsplikten verktøy for å sikre like konkurransevilkårPartner Torje Sunde og senioradvokat Malene Reinertsen, Wikborg Rein, sto for innholdet i dagens Anbud365-seminar, der temaet varutjevningsplikten. (fotos: Sten E. Eriksen/Wikborg Rein).

Skriv ut artikkelen

Hvis en oppdragsgiver konstaterer at en av de aktuelle leverandørene forut for en konkurranse kan ha en utilsiktet konkurransefordel, bør fordelen jevnes ut, slik at det blir like konkurransevilkår. Greier man ikke det, er det like godt å avlyse hele konkurransen og begynne på nytt. Det dreier seg om «urimelige konkurransefordeler», ikke mer marginale. Dette budskapet presenterte partner Torje Sunde og senioradvokat Malene Reinertsen, Wikborg Rein, på dagens Anbud365-seminar om utfordringer og praktiske sider ved utjevningsplikten.

Da Reinertsen og Sunde åpnet dagens seminar/webinar møtte de en nær fullsatt sal, samt mange hundre som fulgte arrangementet digitalt. De to gjennomgikk så vel teori som praktiske eksempler knyttet til utjevningsplikten, som er der for å utjevne «urimelige konkurransefordeler». Det er hensynet til likebehandling og effektiv konkurranse at denne plikten har en funksjon.

Behov for å utjevne

Malene Reinertsen i dialog med interesserte seminar-deltakere

Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget oppstår det ofte spørsmål om oppdragsgiver har plikt til å utjevne eventuelle konkurransefordeler som tidligere eller eksisterende leverandører har. Det kan også være tale om fordeler som rådgivere har fått ved å ha vært involvert før konkurransen kunngjøres.

Behov for å utjevne kan dukke opp dersom oppdragsgiver har engasjert en rådgiver til å bidra med å forberede konkurransegrunnlaget, samtidig som rådgiveren selv eller et firma vedkommende er knyttet til, kan være aktuell som tilbyder i konkurransen. Også i forbindelse med markedsdialog kan det oppstå behov for utjevningstiltak. Det samme gjelder den fordelen en eksisterende eller tidligere leverandør kan ha skaffet seg i den egenskapen.

Klar og tydelig konkurransefordel

Spørsmålsrunder i pausen og i etterkant av seminaret i dag. Torje Sunde lytter.

Om en mulig leverandør har bidratt i utarbeidelsen av såkalte grunnlagsdokumenter (prosjektering, skisser etc.), er ikke det alene nødvendigvis nok til å måtte ta i bruk utjevningstiltak. Det må være snakk om å ha påvirket utformingen av selve konkurransegrunnlaget. Og det må være en klar og tydelig konkurransefordel, m.a.o. ikke hvilken som helst tenkelig fordel.

Konkurransefordelene kan oppstå i flere utgaver. Det kan f.eks. gjelde tidsinformasjon, dvs. leverandøren kjenner oppdragsgivers tidsplaner ut over hva som står i kunngjøring og konkurransegrunnlag. Slikt kan være vanskelig å utjevne, riktignok. Likeledes påvirke konkurransegrunnlaget, der alternativt tiltak altså er avlysing med ny konkurranse og nytt konkurransegrunnlag. En fordel basert på informasjon man er kommet over, kan utjevnes ved å sikre at alle aktuelle leverandører får de samme opplysningene.

«Kinesisk mur» og noen råd

Foredragsholderne var også innom den såkalte «kinesiske mur» som noen leverandører etablerer internt. Det vil si at ansatte som har vært ansatt hos den oppdragsgiver som har konkurransen, blir «isolert», slik at vedkommende ikke kommer i nærheten av konkurransen. Dermed kan man bidra til å unngå avvisning – eller at oppdragsgiver må til med utjevningstiltak.

Noen konkrete råd for å unngå konkurransefordeler for enkelte ifm markedsdialog kom også på bordet. Det bør sørges for at alle aktuelle leverandører får anledning til å delta i markedsdialogen. Man bør ha en standard presentasjon og sørge for at tilnærmet lik tid til alle.

Andre tips kan være å hindre såkalt «lock in»/innlåsing av leverandører, ha et bevisst forhold til hvilke tildelingskriterier man bruker og synliggjøre at du har iverksatt konkrete tiltak for å utjevne eventuelle konkurransefordeler.

Bli den første til å kommentere på "Dagens Anbud365-seminar: Utjevningsplikten verktøy for å sikre like konkurransevilkår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.