Beredskapshensyn kan tilsi å dele opp rammeavtaler i Forsvaret

Anbud365: Beredskapshensyn kan tilsi å dele opp rammeavtaler i ForsvaretStortingsrepresentant Hårek Elvenes (t.v.) spurte og forsvarsminister Bjørn Arild Gram svarte – om SMB-eres muligheter for kontrakter i Forsvaret.

Skriv ut artikkelen

Av beredskapshensyn kan det være hensiktsmessig å dele opp rammeavtaler i Forsvaret, eksemplifiserte forsvarsminister Bjørn Arild Gram i et skriftlig svar til Stortinget. Særlig i Nord-Norge er Forsvaret bedt om å øke sin involvering og sin bestillerkompetanse til å omfatte lokale og regionale leverandører. Han kunne også opplyse at over halvparten av Forsvarets anskaffelser per 2022 er fra små og mellomstore bedrifter.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes hadde stilt spørsmål om SMB-eres muligheter for forsvarskontrakter også en gang før, men syntes ikke svaret var utfyllende. Derfor sendte han ytterligere et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren, der han lurte på når alle tiltakene som statsråden pekte på i svaret på forrige spørsmål, ville bli gjennomført. Og om lag hvor stor andel av anskaffelsene i forsvarssektoren vil kunne tilfalle regionale aktører og/eller små og mellomstore bedrifter?

Særlig Forsvarsbygg

Forsvarsminister Gram understrekt at det er viktig at små og mellomstore bedrifter har mulighet til å konkurrere om oppdrag og anbud for Forsvaret i hele landet. For eiendom, bygg og anlegg i sektoren er dette arbeidet allerede godt i gang, og Forsvarsbygg benytter i stor grad lokale og regionale leverandører, fremgår det av svaret denne gang.

Forsvaret har fått i oppdrag å øke sin involvering og sin bestillerkompetanse etter et nærhetsprinsipp til å omfatte lokale og regionale leverandører, særlig i Nord-Norge, fremholdt statsråden i sitt svar. Dette omfatter utlysning av regionale rammeavtaler hvor det kan bys på deler av hovedavtalen, eller økt bruk av parallelle rammeavtaler slik at omsetningen spres på flere leverandører. Som en del av dette oppdraget skal Forsvaret også utarbeide egne tiltak for å styrke samarbeidet med små og mellomstore bedrifter og leverandører. Disse tiltakene ble iverksatt gjennom tildelingsbrev til Forsvaret for 2023, ifølge forsvarsministeren, og:

Engasjerer lokalt næringsliv

– Forsvaret arbeider med å engasjere og informere lokalt næringsliv om mulighetene innenfor forsvarssektorens planlagte anskaffelser, og særlig hva som kreves for å bli leverandør for Forsvaret. Forsvarets logistikkorganisasjon opplyser at over halvparten av Forsvarets anskaffelser per 2022 er fra små og mellomstore bedrifter.

Forsvaret opplyser videre at anskaffelsene deles opp i henhold til oppdraget, og der det samtidig tjener behov og operativ evne. For eksempel kan det av beredskapshensyn være hensiktsmessig å dele opp rammeavtaler, konstaterte forsvarsminister Gram.

Totalforsvaret

Han pekte på at forsvarsektorens behov og anskaffelsesregelverket er utgangspunktet og rammeverket for sektorens anskaffelser, men et godt næringspolitisk grunnlag, bosetting i distriktene og levedyktige lokalsamfunn er helt sentralt for at Totalforsvaret skal fungere og forsyningssikkerheten ivaretas.

– Rapporteringen på tiltakene som regjeringen har iverksatt, vil gi indikasjoner på om disse hensynene balanseres på en hensiktsmessig måte, eller om det vil være behov for ytterligere justeringer og tiltak for å oppnå målet med økt samarbeid med dette segmentet av næringslivet, slo han fast i sitt svar.

Bli den første til å kommentere på "Beredskapshensyn kan tilsi å dele opp rammeavtaler i Forsvaret"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.