Adjø til StartOff og Klimasats – mye å finne i 2024-statsbudsjettet

Anbud365: Adjø til StartOff og Klimasats – men også mye annet i 2024-statsbudsjettetRegjeringen med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett 2024 for Stortinget – også med ett og annet av interesse for de som enten kjøper eller selger til det offentlige (foto: Martin Lerberg Fossum / Klima- og miljødepartementet).

Skriv ut artikkelen

Adjø til innovasjons- og gründerinsentivet StartOff og til Klimasats – en vellykket ordning som har bidratt til å fremme klimatiltak. Dette fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 – som nå er til behandling i Stortinget. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har driftet StartOff og Miljødirektoratet Klimasats. Svanemerket er derimot godt fornøyd med budsjettet, og i tillegg byr Anbud365 på en oversikt over 12 budsjettpunkter på anskaffelsesområdet.

Adjø til StartOff …

I forslaget til statsbudsjett for 2024 skriver regjeringen bl.a.: «Som følgje av avviklinga av innovasjonsprogrammet «StartOff», er løyvinga (til DFØ red anm) redusert med 4,9 mill. kroner. Løyvinga til DFØs arbeid med grøne offentlege innkjøp er auka med 10 mill. kroner i 2024» (Finansdepartementet).

At Startoff-programmet avvikles faller ikke i god jord hos sjefen i gründerhuben Startuplab, Per Einar Dybvik, i shifter.no: – Stat og kommune trenger smarte løsninger for å løse viktige utfordringer, men nekter eller evner ikke å bruke gründernes løsninger. Resultatet er at investorer ikke vil satse på gründere som kun har offentlig sektor som marked. Konsekvensen blir færre gründere som vil satse når hverken investorene eller kundene vil satse på dem.

… og til Klimasats

Adjø er det også til Klimasats-ordningen. Om det skriver regjeringen i sitt statsbudsjettforslag for 2024: «Tilskotsordninga Klimasats vart oppretta i 2016. Utgangspunktet var ei tilskotsordning (minst fem år), som deretter har blitt vidareført eitt år om gongen. Ordninga har vore vellykka og har bidrege til å fremje klimatiltak i kommunar, fylkeskommunar og Longyearbyens lokalstyre ved å støtte prosjekt som medverkar til reduksjon i utslepp av klimagassar og omstilling til lågutsleppssamfunnet. Regjeringa har ikkje prioritert vidareføring av ordninga i 2024-budsjettet, og det vil ikkje vere rom til å gje nye tilsegner over ordninga i 2024» (Klima- og miljødepartementet).

Og mer om nytten av Klimasats-ordningen fra statsbudsjettforslaget: « Klimasats-støtta har i 2022 mellom anna utløyst utsleppsfrie løysingar på 16 byggjeplassar spreidde utover landet, om lag 53 elbussar i bussanbod som elles ville nytta dieselbussar, arbeid med klimakrav i anskaffingar i 10 kommunale innkjøpssamarbeid, kartlegging av klimatiltak tidleg i 39 byggje- og anleggsprosjekt og meirkostnadar for klimavennlege og sirkulære løysingar i 17 bygg. Vidare har støtta gjeve 27 prosjekt om klimavennleg areal- og transportplanlegging og 12 prosjekt om sirkulærøkonomi med tydeleg klimagevinst» (Klima- og miljødepartementet).

Svanemerket godt fornøyd

Svanemerket der imidlertid god fornøyd med statsbudsjettforslaget: – Regjeringen styrker Svanemerket over statsbudsjettet, og løfter frem miljømerker som et viktig verktøy for å nå klimamålene. Det er svært positivt at Svanemerket styrkes i årets statsbudsjett, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

12 statsbudsjett-saker

Ellers fant vi dette – 12 «stort og smått»-punkter – i forslaget til statsbudsjett for 2024:

  • I 2022 ble det igangsatt fem nye innovative anskaffelser relatert til helse og omsorg. En stor andel av Leverandørutviklingsprogrammets aktivitet gikk til å følge opp de mange pågående og omfattende anskaffelsene av innovasjon, bl.a. de ni pågående innovasjonspartnerskapene på helse- og omsorgsfeltet. Dagens programperiode er for 2020–2024. Det ble bevilget 0,25 mill. kroner til tiltaket i 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bevilgningen foreslås videreført i 2024.
  • Det er også gevinster ved felles innkjøpsavtaler. Statens innkjøpssenter inngår og forvalter felles innkjøpsavtaler på vegne av staten. De legger til rette for at staten reduserer innkjøpskostnader med om lag 275 mill. kroner i året (Kommunal- og distriktsdepartementet).

NB: Omtale av Nærings- og fiskeridepartementets del av statsbudsjettet for 2024 er omtalt på Anbud365 her, og om kort tid publiserer vi også Forsvarsdepartementets tiltak for et «grønnere» forsvar i 2024 og utover.

Bli den første til å kommentere på "Adjø til StartOff og Klimasats – mye å finne i 2024-statsbudsjettet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.