Etablerer erfaringsstrekning for konkurranseutsetting på jernbanen

Anbud365: Etablerer erfaringsstrekning for konkurranseutsetting på jernbanen- Et viktig formål med økt konkurranseutsetting er å skape grunnlaget for velfungerende leverandørmarkeder som opplever omfanget av det som konkurranseutsettes som forutsigbart, fremholdt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i et svar til Stortinget (foto: Olav Heggø/Fotovisjon).

Skriv ut artikkelen

Bane NORs vurdering er at Østfoldbanen skal være en erfaringsstrekning for konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen. – Konkurranseutsetting av disse tjenestene mener jeg vil være en måte å oppnå større forutsigbarhet og effektivitet på, og dermed får vi mer og bedre jernbane for pengene, heter det i et svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Samferdselsministeren svarte på et spørsmål fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, der temaet var Bane Nors forslag om å bruke Østfoldbanen som erfaringsstrekning for å teste ut konkurranseutsetting av drift og vedlikehold.

I sitt svar understreket Solvik-Olsen at gjennomføringen av regjeringens ambisjoner for norsk jernbane bl.a. krever sterk kostnadskontroll, at man ser på gode kontraktsstrategier, ser helhet i trafikkavviklingen mv.

– Staten skal fremdeles ha ansvaret for krav til, kontroll med og finansiering av tjenestene som konkurranseutsettes, enten det gjelder persontogtjenester eller drift og vedlikehold av infrastrukturen. Staten har heller ikke planer om å overlate eierskapet av Bane NOR og NSB til private aktører. Vi snakker altså ikke om privatisering, men konkurranseutsetting av disse tjenestene, poengterte statsråden.

Gevinster større enn kostnadene

Samferdselsdepartementet har i forbindelse med jernbanereformen regnet på både kostnader og gevinster som følge av reformen. Solvik-Olsen understreket at det selvsagt er forbundet kostnader med en såpass omfattende reform som jernbanereformen, men beregningene som er gjort viser at gevinstene er langt større enn kostnadene.

Regjeringen mener at uansett hvordan konkurranseutsettingen gjennomføres, er det spesielt viktig at infrastrukturforetaket ivaretar en betryggende tilstandskontroll, har aktiv oppfølging av leverandørene og finner arbeidsmodeller som ivaretar akutt feilretting og sikkerhet på en god måte. – Et viktig formål med økt konkurranseutsetting er å skape grunnlaget for velfungerende leverandørmarkeder som opplever omfanget av det som konkurranseutsettes som forutsigbart, fremholdt samferdselsministeren.

Ivareta kompetanse

Å ivareta kompetanse innen de ulike fagmiljøene vil være en kritisk suksessfaktor i en fremtidig konkurransesituasjon. Solvik-Olsen påpekte at dagens entreprenører må sikres forutsigbare rammevilkår, slik at deres kompetanse ivaretas også i overgangsfasen. Regjeringen er opptatt av at Bane NOR skal vurdere ulike modeller for hvordan konkurranseutsettingen skal gjennomføres, for å få best mulig tilgjengelighet og kvalitet på en mest mulig effektiv måte.

– Hvis Bane NOR gjennom konkurranse får utført flere drifts- og vedlikeholdsoppgaver for midlene som stilles til rådighet, samtidig som foretaket sørger for en sikker og god gjennomføring av tjenestene, får vi et bedre fungerende jernbanesystem som både reisende og godsnæringen kan dra nytte av, fremgår det av svaret fra statsråden, som fortsatte:

Kvalitet på dokumentasjon

– Regjeringen har hele tiden lagt til grunn at kvaliteten på dokumentasjonen av eksisterende infrastruktur må heves betraktelig før graden av konkurranseutsetting kan økes. Det er Bane NOR som må vurdere når tiden er moden for å konkurranseutsette drifts- og vedlikeholdstjenestene, samt hvordan konkurranseutsettingen skal gjennomføres. Bane NORs vurdering er at Østfoldbanen skal være en erfaringsstrekning for konkurranseutsetting. Jeg er opptatt av at omfanget av vedlikeholdsoppdrag skal bli mer forutsigbart, og at oppgaveløsningen blir mer effektiv. Konkurranseutsetting av disse tjenestene mener jeg vil være en måte å oppnå større forutsigbarhet og effektivitet på, og dermed får vi mer og bedre jernbane for pengene.

Bli den første til å kommentere på "Etablerer erfaringsstrekning for konkurranseutsetting på jernbanen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.