Offentlige anskaffelser: Stort og smått 27. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 27. aprilAdm. dir. Kristin Skogen Lund ønsker velkommen til NHOs Anskaffelseskonferanse2018 29. mai.

Skriv ut artikkelen

Difi med ny veiledning om miljøkrav og dokumentasjon, kampanje for innkjøpere av renhold, og Helse Sør-Øst med nye avtaler med private. Milliardkontrakter til dem som skal digitalisere jernbanen, og 10 prosjekteringsgrupper ønsker å utvikle Tromsø Museum. Europakommisjonen foreslår dessuten tiltak som skal gjøre det lettere for SMB i forsvarssektoren. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Om miljøkrav og miljødokumentasjon

Ny veiledning fra Difi viser hvordan miljømerker, EPDer, miljøsertifiseringer og attester kan brukes for å oppfylle miljøkrav og -kriterier samtidig som behovet ditt dekkes.

Innovative anskaffelser og helse

– Det er viktig at helseforetakene og kommunene vektlegger innovasjon i sine anskaffelser slik at vi i fremtiden skal kunne møte veksten i pleiebehovet og samtidig opprettholde et godt helsevesen, sier Grete Karin Berg, som leder NHOs helsesatsing.

Klimasmart avfallstransport

Oslo kommune og Leverandørutviklingsprogrammet inviterte flere offentlige virksomheter til å se på muligheten til sammen å utfordre markedet på mer klimasmarte løsninger innen avfallstransport – både på bynære løsninger og langtransport av avfall. Det var stor enighet om fordelen ved å møte og utfordre markedet samlet.

NHO med anskaffelseskonferanse

Neste store konferanse på anskaffelsesfronten er NHOs Anskaffelseskonferanse2018, som går av stabelen 29. mai. Blant temaene miljø og pris som kriterier, seriøsitet, innovasjonspartnerskap, nyvinninger i regelverket – en juridisk sjekkliste, proporsjonalitet og erstatning i offentlige anskaffelser.

Når får vi ny personopplysningslov?

Den nye personopplysningsloven (GDPR) vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år. Det kan ikke påregnes at loven vil kunne settes i kraft allerede den 25. mai, som er tidspunktet forordningen begynner å gjelde i EU, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

Kampanje for innkjøpere av renhold

Arbeidstilsynet, Virke, NAF og NHO Service og Handel har nå en kampanje som skal gjøre innkjøpere bedre kjent med godkjenningsordningen for renhold og annet som bidrar til økt seriøsitet.

Nye helse-avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF har inngått nye avtaler med fire private leverandører innen psykisk helsevern om poliklinisk, arbeidsrettet behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Dette er knyttet til omleggingen av ordningen Raskere tilbake, og vil bidra til å styrke det psykiske helsevernet i Helse Sør-Øst.

Jernbanen digitaliseres for milliarder

Norsk jernbane skal bli en av de fremste i verden på digitalisering. I løpet av våren har Bane NOR tildelt tre teknologikontrakter for det nye signalsystemet ERTMS på til sammen 10 milliarder kroner. Det er Siemens som har fått den absolutt største kontrakten – på totalt 7,5 milliarder kroner.

Stor interesse for Tromsø-museum

Statsbygg har mottatt tilbud fra 10 prosjekteringsgrupper som ønsker å utvikle nye Tromsø museum – Universitetsmuseet. I mars lyste Statsbygg ut en konkurranse for et nytt museumsbygg i Tromsø Sentrum. Statsbygg søkte da etter en komplett prosjekteringsgruppe til å planlegge en samlokalisering av museets virksomhet.

Hotell-konkurranse i Stortinget

«Hotellfamilien» De Bergenske har fått støtte både fra regjering, storting og Sykehusinnkjøp, etter at hotellkjeden ikke fikk delta i konkurransen om en hotellavtale med Helse Bergen. Bedriftsforbundet får æren for å ha løftet saken inn på Stortinget.

EU-tiltak for SMB i forsvarssektoren

Europakommisjonen har publisert en anbefaling som gjelder grenseoverskridende markedsadgang for underleverandører og små og mellomstore virksomheter i forsvarssektoren. Dokumentet tar til orde for tiltak som kan forbedre posisjonen for SMB’ene i leverandørkjeden i denne sektoren, deriblant bruk av offentlige anskaffelser.

Felles energianbud med resultater

Et prosjekt i regi av europeiske nettverk av lokalmyndigheter har siden 2015 gjennomført 39 anbudskonkurranser i sju land. 31 oppdragsgivere har vært involvert, og resultatet viser at utslipp av 395 000 tCO2/år og primærenergi på 1 425 GWh/år er spart. Samtidig er 1 015 GWh fornybar energi anskaffet.

Bekymret over konkurranseutsetting

Tall fra Danmarks Statistik viser at kommunene i 2017 samlet sett konkurranseutsatte 26,9% av til formålet egnede oppgaver. Det er opp 0,2 prosentpoeng fra 2016, og skaper bekymring hos Dansk Industri. Kommunene sleper føttene etter seg i samarbeidet med private virksomheter og konkurranseutsetter altfor få oppgaver, heter det.

Svensk om kommersielle vilkår

Svenskt Näringsliv har lansert en fersk rapport – «Kommersiella villkor i offentlig upphandling». Den tar for seg avtaleinnhold og avtaleutforming i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 27. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.